Lietuvos bankas
Terleckas Bankininkyst4 1795-1915_virselis.jpg
2011-01-02

Bankininkystė Lietuvoje 1795–1915

Terleckas Bankininkyst4 1795-1915_virselis.jpg
0

Autorius Vladas Terleckas, redaktorė  Eugenija Vilkauskienė.
Vilnius: Lietuvos bankas, 2011, 622 p., tiražas 700 egz., ISBN 978-9986-651-62-8 (print) ISBN 978-609-8204-03-2 (online)

Ketvirtojoje V. Terlecko monografijoje surinkta daug įdomios ir svarbios informacijos apie žemėvaldos Lietuvoje rusifikavimo procesą, apie iki šiol dar nežinotas kredito įstaigas – žydų skolinamąsias be palūkanų draugijas, apie kitus tyrinėto laikotarpio finansų pasaulio reiškinius ir asmenybes.