Lietuvos bankas
  • skelbia aktualią informaciją interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose;
  • teikia naujienas operatyviai žiniasklaidai, kuri jas skleidžia visuomenei;
  • skelbia elektroninius leidinius apie finansus ir ekonomiką;
  • pasakoja pinigų muziejuje apie pinigų istoriją ir dabartį.

Komunikacijos departamento direktorė Aistė Almanaitė

Esame atsakingi už Lietuvos banko, valstybės centrinio banko, veiklos garsinimą plačiajai visuomenei, finansų rinkos dalyviams, akademinei bendruomenei, Lietuvos ir užsienio žiniasklaidai. Vienas svarbiausių mūsų žinių sklaidos kanalų yra Lietuvos banko interneto svetainė (www.lb.lt), kur aktuali informacija operatyviai skelbiama lietuvių ir anglų kalbomis. Naujienas taip pat pranešame socialiniuose tinkluose, per žiniasklaidą, siųsdami žurnalistams pranešimus spaudai ir organizuodami jiems spaudos konferencijas. Internete galima stebėti tiesiogines transliacijas iš banko renginių. Mūsų organizacijos ekspertai savo įžvalgas apie ūkio raidą ir jos prognozes skelbia interneto portaluose, spaudoje, per radiją ir televiziją, dalyvauja viešose diskusijose. Organizuojame seminarus gyventojams ir skaitome paskaitas, kaip valdyti asmeninius finansus. Elektroniniu paštu ir telefonu atsakome į gaunamus žmonių paklausimus.

Vilniaus centre įsikūrusiame Pinigų muziejuje lankytojus supažindiname su pasaulio ir nacionaline pinigų istorija, pristatome bendrąją Europos Sąjungos valiutą eurą. Įvairiose šalies vietose gyventojus kviečiame kartu palydėti į gyvenimą naujas Lietuvos banko išleistas progines ir kolekcines monetas. Kas keleri metai organizuojame didelio visuomenės susidomėjimo sulaukiančius Lietuvos banko atvirųjų durų renginius. Jų metu lankytojams pasakojame apie centrinio banko veiklą, organizuojame viktorinas apie pinigus, parodome pinigų gabenimo šarvuotus automobilius.

Mūsų interneto svetainėje rasite keliolikos pavadinimų periodinių Lietuvos banko elektroninių leidinių, juose pateikiama įvairi finansais besidomintiesiems naudinga informacija. Kadangi Lietuvos bankas yra Europos centrinių bankų sistemos dalis, glaudžiai bendradarbiaudami su Europos Centrinio Banko specialistais, rengiame ir mūsų interneto svetainėje skelbiame ECB leidinius lietuvių kalba.

Be to, esame išleidę nemažai knygų apie pinigų ir bankų istoriją, iškilias asmenybes, susijusias su finansais, organizavę parodas ir išleidę joms skirtus leidinius apie pinigus, vaizduojamus dailėje, fotografijose, mažojoje grafikoje ir karikatūrose.

Pagal Lietuvos banko komunikacijos politiką (187.1 KB download icon) visuomenei nuolat teikdami objektyvią ir išsamią informaciją apie banką, užtikriname mūsų organizacijos veiklos skaidrumą, kuris įrašytas tarp esminių institucijos vertybių.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-05