Lietuvos bankas

Kaupimas III pakopos pensijų fonduose – tai savarankiškas, savanoriškas papildomas kaupimas pensijai. Įmokas į asmeninę sąskaitą pensijų fonduose galite mokėti patys, bet tai daryti gali ir jūsų sutuoktinis, darbdavys ar kiti asmenys. Įmokos mokamos savarankiškai ir tam galima skirti norimą sumą. 

Lietuvoje veikia trijų pakopų pensijų kaupimo sistema:

III pakopos pensijų fondai

[[#ex]]

Kuo skiriasi kaupimas II ir III pakopos pensijų fonduose? 

Pagrindinis tiek II, tiek III pakopos pensijų fondų tikslas – sukaupti lėšų pensijai, bet šie fondai skiriasi įmokų mokėjimo būdais, mokesčių dydžiu ir įvairove, investicijų rizikos valdymo principais, išmokų mokėjimo tvarka ir pan. Pravartu šiuos skirtumus išsiaiškinti ir suprasti.

III pakopos pensijų fondai

Svarbu! Kad ir kokį finansinį produktą bepasirinktumėte, kiekvieną mėnesį pensijai reiktų atidėti tam tikrą pinigų sumą. Ją verta investuoti, nes sąskaitoje gulintys pinigai ilgainiui nuvertėja. 

Ar galiu kaupti III pakopos pensijų fonde?

III pakopoje gali dalyvauti visi pensijai kaupti norintys gyventojai. Jie gali patys mokėti įmokas arba tai už juos gali daryti darbdavys, sutuoktinis ar pan.

Kaupiant III pakopos pensijų fonduose taupoma pensijai – tai ilgalaikis taupymo tikslas ir jam pasiekti turite ilgą laikotarpį, pavyzdžiui 20–30 metų. 


Kaip pasirinkti III pakopos pensijų fondą?

III pakopos pensijų fondus valdo pensijų fondų valdytojai. Visus Lietuvoje veikiančius pensijų fondus, jų valdytojus ir jų veiklos rezultatus rasite Lietuvos banko svetainėje

Svarbu! Atkreipkite dėmesį, kad III pakopa vadinami ir gyvybės draudimo produktai, nors jie skiriasi nuo III pakopos pensijų fondų. Tad rinkdamiesi, kaip investuoti savo pinigus, įsigilinkite, kokį produktą renkatės

Renkantis III pakopos pensijų fondą, svarbu atkreipti dėmesį į du pagrindinius dalykus: 

 • fondo investavimo strategiją;
 • taikomus mokesčius. 

Pagal investavimo strategiją III pakopos pensijų fondai skirstomi į:

 • Obligacijų pensijų fondus. Šie fondai investuoja į obligacijas ir prisiima mažiausią riziką. Kaupdami obligacijų pensijų fonduose uždirbsite nedidelę grąžą, bet ir rizika prarasti sukauptas lėšas bus mažiausia. 
 • Mišraus investavimo pensijų fondus. Šie fondai dalį lėšų investuoja į rizikingus aktyvus (pvz., akcijas), dalį lėšų – į mažiau rizikingus (obligacijas). Tai reiškia, kad mišraus investavimo pensijų fondai prisiima didesnę riziką nei obligacijų pensijų fondai, bet mažesnę nei akcijų pensijų fondai.
 • Akcijų pensijų fondus. Šie fondai investuoja į įmonių akcijas, todėl laikomi didžiausios rizikos pensijų fondais. 

Renkantis III pakopos pensijų fondą, reikėtų pasidomėti jo rezultatais Lietuvos banko skelbiamose ketvirčio ataskaitose. Čia skelbiami keli rodikliai, kuriuos tikrai pravartu žinoti:

 • Fondų grąža nuo einamųjų metų pradžios

Šis rodiklis parodo, kiek nuo metų pradžios iki nurodyto laikotarpio pabaigos pasikeitė pensijų fondo vieneto kaina. Skaičiuojant šį rodiklį, atsižvelgiama į pensijų fondo taikomus atskaitymus nuo turto, bet neatsižvelgiama į atskaitymus nuo įmokų, dėl to grynoji grąža kaupiančiajam gali būti mažesnė.

Svarbu! Jei investuojate periodiškai (tarkime, įmokas mokate kiekvieną mėnesį), jūsų asmeninė pensijų fonde sukaupto turto grąža nuo metų pradžios gali skirtis nuo viešai skelbiamo apskaičiuoto rodiklio. Taip nutinka dėl to, kad investuojant periodiškai jūsų pensijų fondo sąskaita papildoma naujomis įmokomis, o jų grąža yra kitokia, nei apskaičiuota nuo metų pradžios.
 • Fondų grąža per pastaruosius 3, 5 ir 10 metų

Šis rodiklis rodo vidutinį metinį pensijų fondo vieneto kainos pasikeitimą per nurodytą laikotarpį. Renkantis pensijų fondą, svarbu atsižvelgti ne tik į paskutinių metų, bet įvertinti ir vidutinio bei ilgojo laikotarpio rezultatus. 

 • Lyginamojo indekso grąža

Lyginamasis indeksas – tai pensijų kaupimo bendrovės pasirinktas, fondo investavimo strategiją atitinkantis orientacinis investicijų portfelis, su kurio vertės pokyčio reikšme lyginama fondo investicijų portfelio investicijų grąža.

 • Standartinis nuokrypis

Standartinis nuokrypis parodo, kaip intensyviai per laikotarpį svyruoja fondo vieneto vertė. Kuo šis rodiklis didesnis, tuo didesnė ir rizika.


Kokie mokesčiai taikomi III pakopos pensijų fondams? 

Skirtingai nuo II pakopos pensijų fondų, III pakopos pensijų fondų taikomų mokesčių nenustato įstatymai. Dėl to pensijų fondo valdytojai juos savo nuožiūra nustato pensijų fondų taisyklėse.

Dažniausiai taikomi tokie mokesčiai:

 • įmokos – nuskaičiuojamas nuo kiekvienos įmokos ir svyruoja priklausomai nuo fondo valdytojo ir pasirinktų pensijų fondo;
 • turto administravimo – kasmet skaičiuojamas nuo bendro sukaupto Jūsų turto;
 • depozitoriumo ir kt.

Kaip pasirinkti pensijų fondo riziką? 

Nuo pasirinkto pensijų fondo investavimo strategijos priklauso ir jo pajamingumas. Paprastai daugiau uždirba tie fondai, kurie daugiau investuoja į akcijas, bet tokios investicijos yra ir rizikingesnės. Pasirinkdami pensijų fondą, atidžiai išnagrinėkite jo taisykles ir tada apsispręskite, kokia rizika Jums priimtina. 

Tik pradėjus kaupti, iki pensijos likus 20 ar daugiau metų, vertėtų rinktis rizikingesnius, bet didesnę grąžą duodančius pensijų fondus. Artėjant prie pensinio amžiaus ar asmenims, kuriems iki pensinio amžiaus liko nedaug laiko, vertėtų rinktis itin mažos rizikos konservatyvaus investavimo pensijų fondus. Rizikingesnius, bet duodančius didesnę grąžą pensijų fondus vertėtų rinktis iki 40 metų.  

Svarbu! Jei pasirinkote kaupti III pakopos pensijų fonde, nepamirškite laikui bėgant jo pakeisti į mažesnės rizikos. Vis dėlto, jei neturite laiko domėtis savo pensijų fondo rezultatais, galbūt vertėtų rinktis II pakopos pensijų fondus, nes jų lėšos investuojamos pagal gyvenimo ciklo strategiją. 

Kuo skiriasi kaupimas III pakopos pensijų fonduose ir investicinis gyvybės draudimas?

III pakopos pensijų fondai

[[#ex]]

 • Pasirinkite pensijų fondo rizikos lygį
 • Palyginkite pensijų fondų valdytojų taikomus mokesčius
 • Palyginkite pensijų fondų investavimo rezultatus
 • Atidžiai perskaitykite sutartį
 • Reguliariai domėkitės savo kaupimo rezultatais
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-12-14