Lietuvos bankas

[[#ex]]

Mažėja II pakopos pensijų fondų administravimo mokesčiai

Nuo 2019 metų pensijų kaupimo bendrovių taikomi turto valdymo mokesčiai mažėja.

Mokesčiai 2019 m. 2020 m. 2021 m.
Turto valdymo mokestis Ne daugiau kaip 0,8 proc. Ne daugiau kaip 0,65 proc. Ne daugiau kaip 0,5 proc.*
Turto išsaugojimo pensijų fonde mokestis Ne daugiau kaip 0,2 proc. Ne daugiau kaip 0,2 proc. Ne daugiau kaip 0,2 proc.

*pensijų kaupimo bendrovės valdomo bendro pensijų fondų turto vidutinei metinei vertei pasiekus 2,5 mlrd. eurų, mokestis sudarys ne daugiau kaip 0,4 proc. 


Investuojama tik pagal gyvenimo ciklo principą

Nuo 2019 m. sausio 1 dienos II pakopos pensijų fondų dalyvių lėšos investuojamos pagal gyvenimo ciklo principą. Todėl kiekviena pensijų valdymo įmonė yra įsteigusi po 7 tikslinės grupės pensijų fondus (1954–1960, 1961–1967, 1968–1974, 1975–1981, 1982–1988, 1989–1995 ir 1996–2002 gimimo metų dalyvių grupėms) ir po pensijų turto išsaugojimo pensijų fondą. Į gyvenimo ciklo fondą II pakopos pensijų fonduose kaupiantys gyventojai yra priskiriami automatiškai pagal savo gimimo metus, o pensijų fondas „sensta“ drauge su savo dalyviais – fondo dalyviams artėjant prie pensinio amžiaus, pensijų fondo investavimo rizika bus automatiškai keičiama į konservatyvesnę. Kaupiančiajam nebereikia galvoti, kokio rizikingumo fondą pasirinkti ir kada jį keisti, – tai bus daroma automatiškai atsižvelgiant į laiką, likusį iki pensijos. Taip tikimasi optimizuoti Jūsų uždarbį, kurį galite prarasti pasirinkę pernelyg rizikingą ar konservatyvų pensijų fondą.

Jau kaupiančių gyventojų lėšos bus automatiškai nukreiptos į pensijų fondą pagal gimimo metus po 2019 m. sausio 1 dienos. Tačiau pensijų fondo dalyvis gali išreikšti pageidavimą kaupti ir kitame pensijų fonde nei jam priklausytų pagal jo gimimo metus. Tam jis turi pateikti prašymą raštu savo pensijų kaupimo bendrovei.

 


Lieka galimybė pačiam pasirinkti ir keisti pensijų fondo valdytoją

Jei iki šiol nekaupėte II pakopos pensijų fonde ir Jums yra mažiau nei 40 metų, Jūs būsite automatiškai įtrauktas į kaupimą ir Jums atsitiktine tvarka bus priskirtas pensijų fondo valdytojas. Vis dėlto Jums paskirtą pensijų fondo valdytoją galite pakeisti savo pasirinktu. Tuomet Jums reikėtų tiesiogiai į kreiptis į Jūsų pasirinktą valdytoją. Visą bendrovių ir jų valdomų pensijų fondų sąrašą rasite čia.

Svarbu! Praeities investavimo rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir ateityje.

 

Jei iki šiol kaupėte II pakopos pensijų fonde ir norite pakeisti pensijų fondų valdytoją, galite tai padaryti. Vis dėlto svarbu žinoti, kad perėjimas į kitą kaupimo bendrovę gali kainuoti. Ši informacija yra nurodyta Jūsų pensijų fondo taisyklėse, tačiau atskaitymų dydžiai nustatyti ir įstatyme. Dalyvio perėjimo į kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomą pensijų fondą išlaidas sudaro tik pensijų kaupimo bendrovės patiriamos pensijų sąskaitos uždarymo ir lėšų pervedimo išlaidos. Šis mokestis negali būti didesnis nei 0,05 proc. dalyvio vardu pervedamų piniginių lėšų.


[[#ex]]

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-03-01