Lietuvos bankas

Sulaukus pensinio amžiaus, II pakopos pensijų fonde sukauptas lėšas bus galima atsiimti kaip vienkartinę išmoką, kaip periodines išmokas arba įsigijus pensijų anuitetą (standartinį arba atidėtąjį). Atsiėmimo būdas priklausys nuo to, kokio dydžio sumą pavyks sukaupti. Atkreipiame dėmesį, kad nurodomos ribos kas 5 metus bus indeksuojamos, atsižvelgiant į infliaciją ir mirtingumo kitimą.

[[#ex]]

Sukaupus iki 5 000 Eur, mokama vienkartinė išmoka

Jei II pakopos pensijų fonde bus sukaupta lygiai 5 tūkst. eurų ar mažiau, pensijų kaupimo bendrovė šią sumą turės išmokėti kaip vienkartinę išmoką. 


Sukaupus daugiau nei 5 000 Eur, bet mažiau nei 10 000 Eur, mokamos periodinės išmokos

Jei II pakopos pensijų fonde bus sukaupta daugiau nei  5 tūkst. eurų, bet mažiau nei 10 tūkst. eurų, pensijų kaupimo bendrovė mokės periodines išmokas iki jų gavėjui sukaks 85 metai. Periodinės išmokos dydis bus apskaičiuojamas pagal Lietuvos banko nustatytą periodinių išmokų mokėjimo tvarką

Svarbu žinoti! Periodinės išmokos dydis apskaičiuojamas ne eurais, o pensijų fondo vienetais (tai sąlyginis pensijų fonde sukaupto turto matas). Vieneto vertė priklauso nuo akcijų, obligacijų ar kitų vertybinių popierių, į kuriuos investuojamos pensijų fondo lėšos, vertės pokyčių. Informaciją apie turimus pensijų fondo vienetus ir jų vertę teikia pensijų fondo valdytojas.

Taigi, periodinės išmokos dydis bus apskaičiuojamas pensijų fondo dalyvio turimus pensijų fondo vienetus dalijant iš mėnesių, likusių iki jam sukaks 85 metai, skaičiaus. Pavyzdžiui, jei II pakopos pensijų fondo sąskaitoje turite 12 tūkst. pensijų fondo vienetų ir į pensiją išeisite sulaukęs 65 metų, vadinasi, iki 85 metų bus likę 240 mėnesių. Tokiu atveju 12 tūkst. bus dalijama iš 240 ir gaunama 50 vienetų. Tai ir bus mėnesinės periodinės pensijų išmokos dydis.

Pensijų išmokos sutartyje, kurią pensijų fondo dalyvis turės sudaryti su savo pensijų kaupimo bendrove, bus nurodyta, kiek pensijų fondo vienetų bus išmokama kiekvieną mėnesį ar kitu dalyvio pasirinktu periodiškumu (pavyzdžiui, kas du mėnesius ar kas ketvirtį). 

Atsižvelgiant į tai, kad periodinės išmokos dydis apskaičiuojamas pensijų fondo vienetais, mokama suma kiekvieną mėnesį gali šiek tiek svyruoti – padidėti ar sumažėti, nes periodinės išmokos dydis eurais bus apskaičiuojamas pagal tos dienos pensijų fondo vieneto vertę.

Kaip bus išmokamos pensijų fonde sukauptos lėšos?


Sukaupus 10 000 Eur ar daugiau, privaloma įsigyti anuitetą

Svarbu! Nuo 2020 metų pensijų anuitetą galima įsigyti tik iš Sodros.  


Jei II pakopos pensijų fonde bus sukaupta daugiau nei 10 tūkst. eurų, reikės įsigyti standartinį anuitetą, standartinį anuitetą su garantuojamu mokėjimo laikotarpiu arba atidėtąjį pensijų anuitetą (kartu su periodine išmoka). Anuiteto išmokas mokės Sodra.

Apie pensijų anuitetą išsamiai rasite čia

Svarbu! II pakopos pensijų fonde sukaupus daugiau nei 60 tūkst. eurų, šią sumą viršijančią dalį galima atsiimti kaip vienkartinę išmoką. 

[[#ex]]

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-20