Lietuvos bankas

Lietuvos mokėjimo paslaugų teikėjų klientų per ketvirtį inicijuoti mokėjimai, išskaidyti pagal mokėjimų rinkos dalis į mokėjimo įstaigų klientų atliktus mokėjimus ir kitų mokėjimo paslaugų teikėjų klientų – šalyje veikiančių kredito įstaigų, Lietuvos banko ir elektroninių pinigų įstaigų – atliktus mokėjimus.

Svarbu_2022 09

SVARBU!
2022 m. pradžioje pasikeitus mokėjimų statistinės atskaitomybės reikalavimams skelbiami išankstiniai 2022 m. I ir II ketv. duomenys, jie ateityje bus patikslinti.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas
Mokėjimų rinkos dalis

Matavimo vienetai: Eurai (tūkstančiai)

sorting sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv. sorting 2021 - IV ketv. sorting 2022 - I ketv. sorting 2022 - II ketv. sorting 2022 - III ketv.
Lietuvoje veikiančios kredito įstaigos, elektroninių pinigų įstaigos ir Lietuvos bankas  
Visos mokėjimų negrynaisiais pinigais operacijos (išskyrus mokėjimus el. pinigais) 91 281 795 106 748 901 88 740 856 108 229 405 108 048 057 128 934 024 121 873 580 136 913 442 141 804 022
Kredito pervedimai1 88 436 523 101 942 737 83 152 476 101 179 294 99 462 319 119 427 129 111 152 690 123 376 348 126 995 315
Iš jų: ne SEPA kredito pervedimai2 5 783 570 7 145 358 9 215 611 7 867 165 8 242 622 10 179 534 53 883 339 52 934 820 54 800 078
Kredito pervedimai, inicijuoti „popieriniu“ būdu 2 359 729 2 743 798 2 057 480 2 333 484 2 209 247 2 900 555 1 499 006 1 727 924 1 561 654
Kredito pervedimai, inicijuoti elektroniniu būdu 86 076 793 99 198 940 81 094 995 98 845 810 97 253 073 116 526 574 109 653 684 121 648 424 125 361 025
Kredito pervedimai, inicijuoti elektroniniu būdu byloje / sugrupuoti2 19 167 352 23 410 547 16 131 213 19 812 758 17 435 887 23 111 642 18 685 508 21 172 524 21 763 509
Kredito pervedimai, inicijuoti elektroniniu būdu kaip pavieniai mokėjimai2 66 909 443 75 788 392 64 963 783 79 033 053 79 817 186 93 414 931 90 968 176 100 475 900 103 597 517
Iš jų: elektroninės prekybos mokėjimai2 296 843 362 389 412 301 415 470 371 859 445 814 405 646 472 362 435 525
Tiesioginis debetas 274 8 482 19 063 21 543 28 517 35 897 57 260 75 699 103 606
Iš jų: ne SEPA tiesioginis debetas2 - - - - - - - - -
Tiesioginis debetas, inicijuotas „popieriniu“ būdu - - - - - - - - 10
Tiesioginis debetas, inicijuotas elektroniniu būdu 274 8 482 19 063 21 543 28 517 35 897 57 260 75 699 103 596
Tiesioginis debetas, inicijuotas elektroniniu būdu byloje / sugrupuotas2 - - - - - - - - -
Tiesioginis debetas, inicijuotas elektroniniu būdu kaip pavieniai mokėjimai2 274 8 482 19 063 21 543 28 517 35 897 57 260 75 699 103 596
Mokėjimai Lietuvoje įsteigtų mokėjimo paslaugų teikėjų išleistomis kortelėmis su mokėjimo funkcija (išskyrus korteles tik su el. pinigų funkcija) 2 394 144 4 334 860 5 124 868 6 589 278 8 127 492 8 958 103 10 224 433 12 729 228 13 957 127
Mokėjimai debeto kortelėmis 2 206 142 4 148 242 4 944 528 6 356 128 7 861 296 8 675 976 9 893 355 12 322 976 13 534 837
Inicijuoti nuotoliniu būdu 196 576 1 305 672 2 036 224 2 298 268 2 629 876 3 324 933 3 895 535 4 712 833 4 761 917
Per kortelių skaitytuvus 2 009 566 2 842 571 2 908 306 4 057 860 5 231 421 5 351 041 5 997 820 7 610 142 8 772 920
Mokėjimai debeto kortelėmis su atidėtojo lėšų nurašymo funkcija - - - - - - - - -
Inicijuoti nuotoliniu būdu - - - - - - - - -
Per kortelių skaitytuvus - - - - - - - - -
Mokėjimai kredito kortelėmis (įskaitant virtualias korteles) 188 003 186 618 180 340 233 149 266 197 282 129 322 501 393 630 407 412
Inicijuoti nuotoliniu būdu 32 817 42 950 56 582 58 120 62 762 70 575 117 676 137 240 131 751
Per kortelių skaitytuvus 155 185 143 668 123 759 175 030 203 433 211 555 204 825 256 390 275 661
Mokėjimai čekiais - - - - - - - - -
Kitos mokėjimų negrynaisiais pinigais paslaugos2 450 852 462 820 444 449 439 289 429 728 512 895 439 197 732 167 747 973
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-14