Lietuvos bankas

Lietuvos mokėjimo paslaugų teikėjų klientų per ketvirtį inicijuoti mokėjimai, išskaidyti pagal mokėjimų rinkos dalis į mokėjimo įstaigų klientų atliktus mokėjimus ir kitų mokėjimo paslaugų teikėjų klientų – šalyje veikiančių kredito įstaigų, Lietuvos banko ir elektroninių pinigų įstaigų – atliktus mokėjimus.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas
Mokėjimų rinkos dalis

Matavimo vienetai: Eurai (tūkstančiai)

2017 - II ketv. 2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv.
Lietuvoje veikiančios kredito įstaigos, elektroninių pinigų įstaigos ir Lietuvos bankas  
Visos mokėjimų negrynaisiais pinigais operacijos (išskyrus mokėjimus el. pinigais) 58 829 229 59 524 714 67 185 101 60 832 130 65 699 600 64 991 702 73 654 985 64 061 819 70 170 404
Kredito pervedimai1 57 075 140 57 740 792 65 264 459 58 975 056 63 676 488 62 881 813 71 394 820 61 853 253 67 763 233
Iš jų: ne SEPA kredito pervedimai2 16 397 849 17 238 224 17 871 502 8 915 052 7 510 131 7 573 085 7 505 169 6 492 807 6 741 589
Kredito pervedimai, inicijuoti „popieriniu“ būdu 5 184 591 4 772 476 5 089 239 5 070 232 5 027 418 4 996 069 4 759 130 4 368 014 4 944 534
Kredito pervedimai, inicijuoti elektroniniu būdu 51 890 549 52 968 315 60 175 220 53 904 824 58 649 071 57 885 745 66 635 688 57 485 240 62 818 699
Kredito pervedimai, inicijuoti elektroniniu būdu byloje / sugrupuoti2 16 184 534 15 953 573 19 103 187 15 078 534 17 708 331 16 430 090 21 297 430 17 394 843 18 325 396
Kredito pervedimai, inicijuoti elektroniniu būdu kaip pavieniai mokėjimai2 35 706 014 37 014 741 41 072 033 38 826 289 40 940 740 41 455 656 45 338 257 40 090 398 44 493 302
Iš jų: elektroninės prekybos mokėjimai2 142 279 145 119 160 218 164 977 169 968 172 983 188 979 176 424 191 237
Tiesioginis debetas - - - - - - 0 - 130
Iš jų: ne SEPA tiesioginis debetas2 - - - - - - - - -
Tiesioginis debetas, inicijuotas „popieriniu“ būdu - - - - - - - - -
Tiesioginis debetas, inicijuotas elektroniniu būdu - - - - - - - - 130
Tiesioginis debetas, inicijuotas elektroniniu būdu byloje / sugrupuotas2 - - - - - - - - -
Tiesioginis debetas, inicijuotas elektroniniu būdu kaip pavieniai mokėjimai2 - - - - - - - - 130
Mokėjimai Lietuvoje įsteigtų mokėjimo paslaugų teikėjų išleistomis kortelėmis su mokėjimo funkcija (išskyrus korteles tik su el. pinigų funkcija) 1 383 334 1 430 768 1 544 218 1 459 076 1 638 774 1 735 451 1 849 556 1 737 027 2 004 633
Mokėjimai debeto kortelėmis 1 179 771 1 221 931 1 319 430 1 244 533 1 409 651 1 497 279 1 599 164 1 516 827 1 767 055
Inicijuoti nuotoliniu būdu 50 942 56 020 67 970 74 628 77 292 92 189 104 328 114 145 120 412
Per kortelių skaitytuvus 1 128 829 1 165 911 1 251 460 1 169 904 1 332 358 1 405 091 1 494 838 1 402 683 1 646 641
Mokėjimai debeto kortelėmis su atidėtojo lėšų nurašymo funkcija - - - - - - - 1 201 2 154
Inicijuoti nuotoliniu būdu - - - - - - - 370 637
Per kortelių skaitytuvus - - - - - - - 831 1 517
Mokėjimai kredito kortelėmis (įskaitant virtualias korteles) 203 563 208 837 224 787 214 541 229 124 238 173 250 393 218 998 235 423
Inicijuoti nuotoliniu būdu 28 210 28 532 31 849 32 430 30 098 32 021 34 082 35 924 36 339
Per kortelių skaitytuvus 175 354 180 307 192 937 182 112 199 026 206 152 216 312 183 075 199 084
Mokėjimai čekiais 22 515 12 571 5 276 5 838 1 952 0 0 - 0
Kitos mokėjimų negrynaisiais pinigais paslaugos2 348 242 340 581 371 149 392 161 382 387 374 436 410 606 471 539 402 408
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-10