Lietuvos bankas

Lietuvos mokėjimo paslaugų teikėjų klientų per ketvirtį inicijuoti mokėjimai, išskaidyti pagal mokėjimų rinkos dalis į mokėjimo įstaigų klientų atliktus mokėjimus ir kitų mokėjimo paslaugų teikėjų klientų – šalyje veikiančių kredito įstaigų, Lietuvos banko ir elektroninių pinigų įstaigų – atliktus mokėjimus.

Svarbu

SVARBU!
2022 m. pradžioje pasikeitus mokėjimų statistinės atskaitomybės reikalavimams ir siekiant surinkti ir paskelbti aukštos kokybės duomenis, 2022 m. I ketv. duomenys bus paskelbti kartu su 2022 m. II ketv. duomenimis, žr. Duomenų skelbimo kalendorių.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas
Mokėjimų rinkos dalis

Matavimo vienetai: Eurai (tūkstančiai)

sorting sorting 2019 - IV ketv. sorting 2020 - I ketv. sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv. sorting 2021 - IV ketv.
Lietuvoje veikiančios kredito įstaigos, elektroninių pinigų įstaigos ir Lietuvos bankas  
Visos mokėjimų negrynaisiais pinigais operacijos (išskyrus mokėjimus el. pinigais) 80 175 312 72 916 500 79 550 225 91 281 795 106 748 901 88 740 856 108 229 405 108 048 057 128 934 024
Kredito pervedimai1 77 670 121 70 631 450 77 225 500 88 436 523 101 942 737 83 152 476 101 179 294 99 462 319 119 427 129
Iš jų: ne SEPA kredito pervedimai2 6 908 130 8 150 672 4 556 438 5 783 570 7 145 358 9 215 611 7 867 165 8 242 622 10 179 534
Kredito pervedimai, inicijuoti „popieriniu“ būdu 5 150 567 3 353 050 2 133 248 2 359 729 2 743 798 2 057 480 2 333 484 2 209 247 2 900 555
Kredito pervedimai, inicijuoti elektroniniu būdu 72 519 552 67 278 403 75 092 253 86 076 793 99 198 940 81 094 995 98 845 810 97 253 073 116 526 574
Kredito pervedimai, inicijuoti elektroniniu būdu byloje / sugrupuoti2 23 528 297 18 824 295 20 373 298 19 167 352 23 410 547 16 131 213 19 812 758 17 435 887 23 111 642
Kredito pervedimai, inicijuoti elektroniniu būdu kaip pavieniai mokėjimai2 48 991 256 48 454 109 54 718 956 66 909 443 75 788 392 64 963 783 79 033 053 79 817 186 93 414 931
Iš jų: elektroninės prekybos mokėjimai2 217 898 216 019 334 398 296 843 362 389 412 301 415 470 371 859 445 814
Tiesioginis debetas - 5 6 274 8 482 19 063 21 543 28 517 35 897
Iš jų: ne SEPA tiesioginis debetas2 - - - - - - - - -
Tiesioginis debetas, inicijuotas „popieriniu“ būdu - - - - - - - - -
Tiesioginis debetas, inicijuotas elektroniniu būdu - 5 6 274 8 482 19 063 21 543 28 517 35 897
Tiesioginis debetas, inicijuotas elektroniniu būdu byloje / sugrupuotas2 - - - - - - - - -
Tiesioginis debetas, inicijuotas elektroniniu būdu kaip pavieniai mokėjimai2 - 5 6 274 8 482 19 063 21 543 28 517 35 897
Mokėjimai Lietuvoje įsteigtų mokėjimo paslaugų teikėjų išleistomis kortelėmis su mokėjimo funkcija (išskyrus korteles tik su el. pinigų funkcija) 2 100 001 1 881 507 1 885 772 2 394 144 4 334 860 5 124 868 6 589 278 8 127 492 8 958 103
Mokėjimai debeto kortelėmis 1 849 780 1 680 578 1 738 141 2 206 142 4 148 242 4 944 528 6 356 128 7 861 296 8 675 976
Inicijuoti nuotoliniu būdu 139 179 145 640 127 418 196 576 1 305 672 2 036 224 2 298 268 2 629 876 3 324 933
Per kortelių skaitytuvus 1 710 603 1 534 939 1 610 723 2 009 566 2 842 571 2 908 306 4 057 860 5 231 421 5 351 041
Mokėjimai debeto kortelėmis su atidėtojo lėšų nurašymo funkcija - - - - - - - - -
Inicijuoti nuotoliniu būdu - - - - - - - - -
Per kortelių skaitytuvus - - - - - - - - -
Mokėjimai kredito kortelėmis (įskaitant virtualias korteles) 250 220 200 928 147 630 188 003 186 618 180 340 233 149 266 197 282 129
Inicijuoti nuotoliniu būdu 37 220 34 409 27 080 32 817 42 950 56 582 58 120 62 762 70 575
Per kortelių skaitytuvus 213 001 166 519 120 551 155 185 143 668 123 759 175 030 203 433 211 555
Mokėjimai čekiais - - - - - - - - -
Kitos mokėjimų negrynaisiais pinigais paslaugos2 405 191 403 534 438 946 450 852 462 820 444 449 439 289 429 728 512 895
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-07