Lietuvos bankas

Lietuvos mokėjimo paslaugų teikėjų klientų per ketvirtį inicijuoti mokėjimai Lietuvoje ir tarptautiniai mokėjimai. Tarptautiniai mokėjimai išskaidomi į Europos Sąjungos valstybes nares ir likusį pasaulį pagal priešingos sandorio šalies mokėjimo paslaugų teikėjo steigimo vietą.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas
Rezidentiškumas

Matavimo vienetai: Eurai (tūkstančiai)

2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv.
Mokėjimai Lietuvoje  
Visos mokėjimų negrynaisiais pinigais paslaugos (išskyrus mokėjimus el. pinigais) 47 600 056 55 556 100 48 787 813 54 372 327 53 030 282 60 791 927 52 824 846 58 404 570 55 472 060
Kredito pervedimai1 45 968 600 53 783 859 47 064 871 52 518 939 51 146 758 58 734 942 50 853 081 56 144 362 53 307 919
Iš jų: ne SEPA kredito pervedimai2 11 667 913 12 987 154 3 589 448 3 433 535 3 438 168 3 342 311 2 993 741 3 265 752 3 034 203
Kredito pervedimai, inicijuoti „popieriniu“ būdu 4 197 755 4 392 158 4 688 433 4 647 524 4 436 112 4 267 451 3 888 552 4 557 303 4 061 264
Kredito pervedimai, inicijuoti elektroniniu būdu 41 770 844 49 391 701 42 376 440 47 871 414 46 710 648 54 467 490 46 964 529 51 587 059 49 246 657
Kredito pervedimai, inicijuoti elektroniniu būdu byloje / sugrupuoti2 14 241 831 17 253 497 13 300 032 15 698 623 14 379 373 19 121 795 15 520 194 16 419 274 16 265 622
Kredito pervedimai, inicijuoti elektroniniu būdu kaip pavieniai mokėjimai2 27 529 014 32 138 205 29 076 407 32 172 792 32 331 274 35 345 695 31 444 336 35 167 785 32 981 035
Iš jų: elektroninės prekybos mokėjimai2 145 119 160 218 164 977 169 968 172 983 188 979 176 424 191 237 204 980
Tiesioginis debetas - - - - - 0 - 22 0
Iš jų: ne SEPA tiesioginis debetas2 - - - - - - - - -
Tiesioginis debetas, inicijuotas „popieriniu“ būdu - - - - - - - - -
Tiesioginis debetas, inicijuotas elektroniniu būdu - - - - - - - 22 0
Tiesioginis debetas, inicijuotas elektroniniu būdu byloje / sugrupuotas2 - - - - - - - - -
Tiesioginis debetas, inicijuotas elektroniniu būdu kaip pavieniai mokėjimai2 - - - - - - - 22 -
Mokėjimai Lietuvoje įsteigtų mokėjimo paslaugų teikėjų išleistomis kortelėmis (išskyrus korteles tik su el. pinigų funkcija) 1 111 574 1 210 216 1 114 020 1 265 600 1 314 399 1 417 275 1 299 263 1 521 321 1 452 154
Mokėjimai debeto kortelėmis 1 002 032 1 089 226 1 008 262 1 145 836 1 191 786 1 285 956 1 196 315 1 402 487 1 333 967
Inicijuoti nuotoliniu būdu 2 476 2 968 3 154 3 516 3 813 5 343 6 369 8 148 9 029
Per kortelių skaitytuvus 999 556 1 086 258 1 005 107 1 142 319 1 187 974 1 280 615 1 189 946 1 394 338 1 324 938
Mokėjimai debeto kortelėmis su atidėtojo lėšų nurašymo funkcija - - - - - - - - -
Inicijuoti nuotoliniu būdu - - - - - - - - -
Per kortelių skaitytuvus - - - - - - - - -
Mokėjimai kredito kortelėmis (įskaitant virtualias korteles) 109 542 120 989 105 757 119 765 122 613 131 319 102 948 118 833 118 187
Inicijuoti nuotoliniu būdu 1 594 1 985 2 013 1 833 1 700 2 171 2 213 2 742 2 953
Per kortelių skaitytuvus 107 949 119 004 103 743 117 932 120 913 129 149 100 735 116 091 115 234
Mokėjimai čekiais 8 914 1 557 832 713 0 0 - - -
Kitos mokėjimų negrynaisiais pinigais paslaugos2 510 967 560 469 608 090 587 076 569 123 639 706 672 502 738 865 711 987
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-10