Lietuvos bankas

Lietuvos mokėjimo paslaugų teikėjų klientų per ketvirtį inicijuoti mokėjimai Lietuvoje ir tarptautiniai mokėjimai. Tarptautiniai mokėjimai išskaidomi į Europos Sąjungos valstybes nares ir likusį pasaulį pagal priešingos sandorio šalies mokėjimo paslaugų teikėjo steigimo vietą.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas
Rezidentiškumas

Matavimo vienetai: Eurai (tūkstančiai)

sorting sorting 2019 - I ketv. sorting 2019 - II ketv. sorting 2019 - III ketv. sorting 2019 - IV ketv. sorting 2020 - I ketv. sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv.
Mokėjimai Lietuvoje  
Visos mokėjimų negrynaisiais pinigais paslaugos (išskyrus mokėjimus el. pinigais) 52 824 846 58 404 570 55 472 060 65 352 659 56 974 638 66 079 447 75 288 928 84 575 942 62 420 582
Kredito pervedimai1 50 853 081 56 144 362 53 307 919 62 950 892 54 887 677 63 850 840 72 721 750 82 050 264 60 109 766
Iš jų: ne SEPA kredito pervedimai2 2 993 741 3 265 752 3 034 203 3 220 097 2 540 529 1 981 745 2 699 268 2 737 051 2 341 128
Kredito pervedimai, inicijuoti „popieriniu“ būdu 3 888 552 4 557 303 4 061 264 3 952 870 2 319 100 995 880 1 301 491 1 697 929 1 518 552
Kredito pervedimai, inicijuoti elektroniniu būdu 46 964 529 51 587 059 49 246 657 58 998 023 52 568 579 62 854 960 71 420 259 80 352 336 58 591 214
Kredito pervedimai, inicijuoti elektroniniu būdu byloje / sugrupuoti2 15 520 194 16 419 274 16 265 622 21 351 066 16 835 412 18 269 931 17 943 950 21 861 733 14 720 682
Kredito pervedimai, inicijuoti elektroniniu būdu kaip pavieniai mokėjimai2 31 444 336 35 167 785 32 981 035 37 646 957 35 733 167 44 585 029 53 476 309 58 490 602 43 870 532
Iš jų: elektroninės prekybos mokėjimai2 176 424 191 237 204 980 217 898 219 278 339 874 304 353 366 594 415 795
Tiesioginis debetas - 22 - - 0 3 0 0 0
Iš jų: ne SEPA tiesioginis debetas2 - - - - - - - - -
Tiesioginis debetas, inicijuotas „popieriniu“ būdu - - - - - 0 0 0 0
Tiesioginis debetas, inicijuotas elektroniniu būdu - 22 - - - 3 0 0 0
Tiesioginis debetas, inicijuotas elektroniniu būdu byloje / sugrupuotas2 - - - - - 0 0 0 0
Tiesioginis debetas, inicijuotas elektroniniu būdu kaip pavieniai mokėjimai2 - 22 - - - 3 0 0 0
Mokėjimai Lietuvoje įsteigtų mokėjimo paslaugų teikėjų išleistomis kortelėmis (išskyrus korteles tik su el. pinigų funkcija) 1 299 263 1 521 321 1 452 154 1 555 106 1 415 968 1 576 942 1 895 463 1 838 924 1 608 763
Mokėjimai debeto kortelėmis 1 196 315 1 402 487 1 333 967 1 427 247 1 311 560 1 479 567 1 770 812 1 718 625 1 502 266
Inicijuoti nuotoliniu būdu 6 369 8 148 9 029 11 504 14 378 22 766 53 627 83 944 130 480
Per kortelių skaitytuvus 1 189 946 1 394 338 1 324 938 1 415 744 1 297 181 1 456 801 1 717 185 1 634 682 1 371 786
Mokėjimai debeto kortelėmis su atidėtojo lėšų nurašymo funkcija - - - - - - - - -
Inicijuoti nuotoliniu būdu - - - - - - - - -
Per kortelių skaitytuvus - - - - - - - - -
Mokėjimai kredito kortelėmis (įskaitant virtualias korteles) 102 948 118 833 118 187 127 858 104 408 97 374 124 651 120 299 106 497
Inicijuoti nuotoliniu būdu 2 213 2 742 2 953 3 798 4 969 4 454 7 725 11 458 20 148
Per kortelių skaitytuvus 100 735 116 091 115 234 124 061 99 439 92 921 116 926 108 841 86 351
Mokėjimai čekiais - - - - - - - - -
Kitos mokėjimų negrynaisiais pinigais paslaugos2 672 502 738 865 711 987 846 662 670 991 651 662 671 712 686 752 702 053
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-10