Lietuvos bankas

Lietuvos mokėjimo paslaugų teikėjų klientų per ketvirtį inicijuoti mokėjimai Lietuvoje ir tarptautiniai mokėjimai. Tarptautiniai mokėjimai išskaidomi į Europos Sąjungos valstybes nares ir likusį pasaulį pagal priešingos sandorio šalies mokėjimo paslaugų teikėjo steigimo vietą.

Svarbu

SVARBU!
2022 m. pradžioje pasikeitus mokėjimų statistinės atskaitomybės reikalavimams ir siekiant surinkti ir paskelbti aukštos kokybės duomenis, 2022 m. I ketv. duomenys bus paskelbti kartu su 2022 m. II ketv. duomenimis, žr. Duomenų skelbimo kalendorių.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas
Rezidentiškumas

Matavimo vienetai: Eurai (tūkstančiai)

sorting sorting 2019 - IV ketv. sorting 2020 - I ketv. sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv. sorting 2021 - IV ketv.
Mokėjimai Lietuvoje  
Visos mokėjimų negrynaisiais pinigais paslaugos (išskyrus mokėjimus el. pinigais) 65 352 659 56 974 638 66 079 447 75 288 928 84 575 942 62 426 804 79 558 310 77 507 036 91 674 095
Kredito pervedimai1 62 950 892 54 887 677 63 850 840 72 721 750 82 050 264 60 115 988 76 654 856 74 341 379 88 216 982
Iš jų: ne SEPA kredito pervedimai2 3 220 097 2 540 529 1 981 745 2 699 268 2 737 051 2 341 128 2 563 698 2 620 056 3 410 918
Kredito pervedimai, inicijuoti „popieriniu“ būdu 3 952 870 2 319 100 995 880 1 301 491 1 697 929 1 518 552 1 827 967 1 950 373 2 202 290
Kredito pervedimai, inicijuoti elektroniniu būdu 58 998 023 52 568 579 62 854 960 71 420 259 80 352 336 58 597 435 74 826 888 72 391 007 86 014 693
Kredito pervedimai, inicijuoti elektroniniu būdu byloje / sugrupuoti2 21 351 066 16 835 412 18 269 931 17 943 950 21 861 733 14 720 681 18 251 361 15 757 698 21 127 446
Kredito pervedimai, inicijuoti elektroniniu būdu kaip pavieniai mokėjimai2 37 646 957 35 733 167 44 585 029 53 476 309 58 490 602 43 876 754 56 575 527 56 633 309 64 887 247
Iš jų: elektroninės prekybos mokėjimai2 217 898 219 278 339 874 304 353 366 594 408 957 411 018 365 965 438 372
Tiesioginis debetas - 0 3 0 0 0 367 366 3
Iš jų: ne SEPA tiesioginis debetas2 - - - - - - - - -
Tiesioginis debetas, inicijuotas „popieriniu“ būdu - - 0 0 0 0 0 0 0
Tiesioginis debetas, inicijuotas elektroniniu būdu - - 3 0 0 0 367 366 3
Tiesioginis debetas, inicijuotas elektroniniu būdu byloje / sugrupuotas2 - - 0 0 0 0 0 0 0
Tiesioginis debetas, inicijuotas elektroniniu būdu kaip pavieniai mokėjimai2 - - 3 0 0 0 367 366 3
Mokėjimai Lietuvoje įsteigtų mokėjimo paslaugų teikėjų išleistomis kortelėmis (išskyrus korteles tik su el. pinigų funkcija) 1 555 106 1 415 968 1 576 942 1 895 463 1 838 924 1 608 763 2 217 326 2 488 590 2 657 220
Mokėjimai debeto kortelėmis 1 427 247 1 311 560 1 479 567 1 770 812 1 718 625 1 502 266 2 064 966 2 325 293 2 485 232
Inicijuoti nuotoliniu būdu 11 504 14 378 22 766 53 627 83 944 130 480 155 774 291 366 398 892
Per kortelių skaitytuvus 1 415 744 1 297 181 1 456 801 1 717 185 1 634 682 1 371 786 1 909 192 2 033 927 2 086 339
Mokėjimai debeto kortelėmis su atidėtojo lėšų nurašymo funkcija - - - - - - - - -
Inicijuoti nuotoliniu būdu - - - - - - - - -
Per kortelių skaitytuvus - - - - - - - - -
Mokėjimai kredito kortelėmis (įskaitant virtualias korteles) 127 858 104 408 97 374 124 651 120 299 106 497 152 360 163 297 171 988
Inicijuoti nuotoliniu būdu 3 798 4 969 4 454 7 725 11 458 20 148 20 820 20 761 21 248
Per kortelių skaitytuvus 124 061 99 439 92 921 116 926 108 841 86 351 131 540 142 535 150 741
Mokėjimai čekiais - - - - - - - - -
Kitos mokėjimų negrynaisiais pinigais paslaugos2 846 662 670 991 651 662 671 712 686 752 702 053 685 760 676 700 799 890
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-07