Lietuvos bankas

 • Investicijas paskirstykite - neinvestuokite visų santaupų į vieną produktą.
 • Išsiaiškinkite su pasirinktu produktu susijusias išlaidas ir kaip jos paveiks investicinę grąžą.
 • Išsiaiškinte pasirinktam produktui būdingas rizikas, įvertinkite galimybes prisiimti nuostolius ar prarasti investuotas lėšas.
 • Atidžiai perskaitykite visas sutarties sąlygas, ne tik reklaminį bukletą!
 • Domėkitės savo investicijomis - tikrinkite, kaip sekasi, o prireikus keiskite investicijų kryptį. 

[[#ex]]

Ar aš galiu investuoti?

Investavimas – tai vienas iš asmeninių finansų valdymo žingsnių. Prieš jį žengiant, būtina tinkamai pasiruošti tam, kad nesėkmės atveju Jūs ir Jūsų šeima neprarastumėte savo santaupų. 

 1. Pradėkite planuoti savo pajamas ir išlaidas, o kasdienėms reikmėms visada stenkitės išleisti mažiau pinigų nei gaunate pajamų. Lėšas, kurių neišleidote kasdienėms reikmėms, skirkite taupymui ir rezervo kaupimui, o jei tuo jau pasirūpinote, tuomet galite galvoti ir apie investavimą.
 2. Sukaupkite rezervą netikėtiems gyvenimo atvejams: netekus pajamų šaltinio, šių lėšų turėtų užtekti bent 6 mėn. Šis rezervas padės išgyventi finansinius sunkumus tuo atveju, jei šeimos maitintojas netektų pajamų, sunkiai susirgtų ar netektų darbingumo. Rezervas turėtų sudaryti apie 6 mėn. šeimos pajamų dydį ir jį reiktų laikyti sąskaitoje ar indėlyje, kad prireikus galėtumėt nesunkiai juo pasinaudoti. Jei turite finansinių įsipareigojimų, tuomet šis rezervas turėtų būti ir didesnis.
 3. Apdrauskite turtą, gyvybę ir/ar sveikatą: atsitikus nelaimei draudimo išmokos padės apmokėti netikėtas dažnai dideles išlaidas. Būtina pasirūpinti svarbiausio šeimos turto apsauga, apdrausti šeimos narių, ypač šeimos maitintojo, gyvybę ar sveikatą. Tai padaryti yra itin svarbu, jei namų ūkis turi ilgalaikių finansinių įsipareigojimų, pavyzdžiui, būsto paskolą. Atsitikus nelaimei, susirgus sunkia liga ar kitaip netekus darbingumo, gyvybės ar sveikatos draudimas padės apmokėti atsiradusias dideles išlaidas.
 4. Pradėkite kaupti ilgalaikiams tikslams: būsto įsigijimui, pensijai ar vaikų mokslams. Šiame etape galima rinktis ir finansinius produktus, turinčius investavimo elementų – tai gali būti investicinis gyvybės draudimas, pensijų ar investiciniai fondai. Renkantis šiuos produktus patariama prisiminti gyvenimo ciklo principą: pirmaisiais kaupimo metais investuodami galite prisiimti didesnę riziką, tačiau po kurio laiko riziką turėtumėte mažinti. Kai kurie rinkos dalyviai jau siūlo investavimo paslaugą pagal gyvenimo ciklo principą – tokiu atveju Jūsų sukauptos lėšos vėliau automatiškai bus pervedamos į mažiau rizikingus t.y. obligacijų fondus. 
 5. Jei po šių žingsnių dar turite laisvų pinigų, tuomet prasminga svarstyti, kaip šias lėšas įdarbinti, kad jos taptų papildomu pajamų šaltiniu.  Investuoti galite pradėti, net jei kiekvieną mėnesį atidedate po keliasdešimt eurų. 
Svarbu! Investuojant reiktų nepamiršti auksinės taisyklės: kuo didesnis galimas uždarbis, tuo didesnė yra ir rizika!

Kur aš galėčiau investuoti?

Jei išmintingai valdote savo asmeninius finansus, esate užsitikrinęs rezervą netikėtiems gyvenimo atvejams, apsidraudęs turtą ir gyvybę bei kaupiate ilgalaikiams tikslams, ir Jums vis dar lieka laisvų lėšų, galite svarstyti galimybę jas įdarbinti. 

Investuoti galite į įvairias finansines priemones:

 • akcijas;
 • obligacijas;
 • investicinių fondų vienetus;
 • su valiutomis, finansinėmis priemonėmis, tauriaisiais metalais ir prekėmis susietus išvestinius finansinius instrumentus. Šių produktų neprofesionaliems investuotojams rekomenduojame vengti – jie yra ypač sudėtingi ir rizikingi!

Investuoti galite ne tik į finansines priemones, bet ir į kitą turtą:

 • nekilnojamąjį turtą;
 • kolekcines vertybes;
 • tauriuosius metalus;
 • skolinti sutelktinio finansavimo arba tarpusavio skolinimo platformose.

Tačiau reiktų prisiminti, kad kiekvienu atveju turite pats įvertinti prisiimamą riziką, apskaičiuoti galimą pelną ir mokėtinus mokesčius. 


Kaip pasirinkti investicinę įmonę?

Jei esate neprofesionalus investuotojas, investuoti į įvairias finansines priemones (akcijas, obligacijas, investicinių fondų vienetus, taip pat išvestines finansines priemones) galite per investicines paslaugas teikiančias įmones

Kas gali teikti investicines paslaugas Lietuvoje?

 • Lietuvos banko ar kitos valstybės narės priežiūros institucijos išduotą licenciją turinčios finansų maklerio įmonės;
 • bankai, turintys teisę teikti investicines paslaugas;
 • Lietuvos banko išduotą licenciją turinčios finansų patarėjo įmonės;
 • Lietuvos banko leidimą turintys trečiųjų valstybių finansų maklerio įmonių Lietuvoje įsteigti filialai;
 • investicinius fondus valdo Lietuvoje įsteigtos valdymo įmonės, taip pat yra platinami kitose valstybėse narėse įsteigtų fondų vienetai.

Patikrinti, ar investicines paslaugas siūlanti ir teikianti įmonė turi reikiamą licenciją, galite čia.

Svarbu! Prieš investuodami būtinai patikrinkite, ar investicinė įmonė turi licenciją ir ar nėra įtraukta į neteisėtai investavimo paslaugas teikiančių įmonių sąrašus. Būkite itin budrūs sulaukę pasiūlymų investuoti telefonu ar internetu – jų geriau vengti, kaip ir tokių, kurie žada didžiulę grąžą ir jokios rizikos.

Kaip pasirinkti investicinę įmonę?

Investicinės įmonės konsultuoja investuotojus ir vykdo jų pavedimus arba juos perduoda kitam vykdytojui. Rinkdamiesi, su kokia įmone pasirašyti sutartį, pasidomėkite ir palyginkite:

 • komisinius ir turto saugojimo mokesčius;
 • siūlomų produktų ir rinkų įvairovę;
 • pasidomėkite pačios įmonės patikimumu, paieškokite rekomendacijų ir atsiliepimų viešoje erdvėje;
 • jei nusprendėte investuoti į investicinius fondus – kviečiame pasidomėti ir jų rezultatais, kurie skelbiami Lietuvos banko apžvalgose.

Kokią informaciją Jums turi pateikti investicinė įmonė?

Prieš pradėdamas teikti paslaugas finansų tarpininkas Jums turi pateikti visą informaciją, kuri leistų priimti pagrįstą investicinį sprendimą. Informacija turi būti teisinga, aiški ir neklaidinanti – tai:

 • reklaminė informacija – ji turi būti pateikta taip, kad lengvai suprastumėte, jog tai – reklama;
 • informacija apie sutarties sąlygas – joje turi būti išdėstytos pagrindinės Jūsų ir tarpininko teisės bei pareigos;
 • informacija apie įmonę – tai visa bendro pobūdžio informacija apie investicinę įmonę ir jos teikiamas paslaugas, įskaitant duomenis apie tai, kokios nuostatos reguliuoja jos veiklą ir kokias ji teikia paslaugas;
 • informacija apie finansines priemones, investavimo strategijas ir pavedimų vykdymo vietas – tai informacija apie atitinkamų finansinių priemonių ir jų įsigijimo pobūdį, susijusius rizikos veiksnius ir sąnaudas;
 • informacija apie teikiamą investavimo rekomendaciją – ar ji atitinka nepriklausomos investavimo rekomendacijos požymius, ar teikiama atlikus išsamią ar ribotą skirtingų tipų finansinių priemonių analizę, ar įmonė įsipareigoja periodiškai vertinti klientui rekomenduotų finansinių priemonių tolesnį tinkamumą ir informaciją apie siūlomos finansinės priemonės emitento ryšius su investicines paslaugas teikiančia įmone;
 • informacija apie sąnaudas ir mokesčius – tai informacija apie tiesiogines ir netiesiogines sąnaudas, paslaugai ar produktui taikomus mokesčius, įskaitant mokėtinus komisinius; mokesčius; informacija, kokia tvarka pateikti skundą investicinei įmonei ir ginti savo teises, taip pat duomenis apie tai, kokia taikoma investicijų kompensavimo sistema.
Svarbu! Geras investicijų konsultantas suteiks visą informaciją, kuri leidžia suprasti siūlomų paslaugų esmę ir investavimo riziką, priimti pagrįstus investicinius sprendimus, tačiau prisiminkite, kad sprendimus priimate ir rizikuojate Jūs.

Kokios yra investuotojo teisės?

Investicines paslaugas teikiančios įmonės gali teikti šias paslaugas:

 • Suteikti investavimo rekomendaciją – tai asmeninė konsultacija dėl konkrečių finansinių priemonių konkrečių operacijų (pirkimo, pardavimo, laikymo).
 • Vykdyti kliento pavedimą – tai reiškia pirkti ar parduoti finansines priemones neteikiant konsultacijos;
 • Valdyti finansinių priemonių portfelį Jūsų vardu.
Svarbu! Teikiant investavimo rekomendacijas privalu turėti Lietuvos banko išduotą licenciją!

Jūsų kaip investuotojo teises ir apsaugą, bendradarbiavimą tarp Jūsų ir investicines paslaugas teikiančių įmonių nustato Finansinių priemonių rinkų direktyva II. Šia direktyva yra numatomi tokie įpareigojimai:

 • Investicijų konsultantas Jums turi atskleisti visą su Jums teikiamomis paslaugomis susijusią informaciją apie įmonę, siūlomas paslaugas, produktus ir investavimo strategijas bei pavedimų vykdymo vietas.
 • Investicijų konsultantas privalo informuoti, ar teikiama investavimo rekomendacija atitinka nepriklausomos investavimo rekomendacijos požymius, taip pat siūlomos finansinės priemonės emitento ryšius su investicines paslaugas teikiančia įmone.
 • Investicijų konsultantas turi suteikti Jums profesionalią konsultaciją ir išsiaiškinęs poreikį pasiūlyti tik konkrečiai Jums tinkamus produktus bei paslaugas ir informuoti, ar įmonė įsipareigoja periodiškai vertinti klientui rekomenduotų finansinių priemonių tolesnį tinkamumą.
 • Investicijų konsultantas turi aiškiai nurodyti visas su įsigyjamu produktu susijusias rizikas.
 • Investicijų konsultantas turi aiškiai atskleisti visus su produkto įsigijimu, laikymu ir pardavimu susijusius mokesčius bei kitus atskaitymus.
 • Jei finansinių priemonių portfelio vertė sumažėja daugiau nei 10 proc., investicijų konsultantas privalo Jus apie tai informuoti.
 • Investicijų konsultantas turės penkerius metus saugoti visus pokalbių įrašus ir el. susirašinėjimą su Jumis.

Taip pat jis turi laikytis ir šių reikalavimų: vengti interesų konfliktų, t. y. visuomet veikti Jūsų naudai, saugoti Jūsų turimas finansines priemones ir pinigines lėšas, nagrinėti pateiktus skundus.

Svarbu! Jei manote, kad investicinė įmonė veikė nesąžiningai, dėl to Jūs patyrėte nuostolių ir kilo ginčas – dėl jo nagrinėjimo galite kreiptis į Lietuvos banką. Naudingos informacijos apie ginčų nagrinėjimo tvarką rasite čia. 
Svarbu! Dauguma fizinių asmenų turėtų būti priskiriami prie neprofesionalių investuotojų – tai reiškia, kad Jums, kaip neprofesionaliam investuotojui, paslaugas teikianti įmonė turi suteikti aukščiausio lygio apsaugą nuo galimos rizikos.

Kokius mokesčius teks mokėti?

Jei nusprendėte investuoti į finansinius produktus, pasidomėkite, kokius mokesčius Jūs turėsite mokėti. Jie gali būti net kelių rūšių:

 • mokesčiai, taikomi įsigyjant investicinius produktus: kiek turėsite mokėti už investicijų valdymą, sėkmės mokestis, išpirkimo ir kiti mokesčiai. Dėl įvairių mokesčių ir atskaitymų tarpininkui ar investicinei bendrovei gali sumažėti ir jūsų galimas uždarbis.
 • papildomai reiktų įvertinti, kokie mokesčiai taikomi už investicinės sąskaitos atidarymą ir joje esančių finansinių priemonių saugojimą ir apskaitą.
 • mokesčiai valstybei: pasidomėkite, ar nuo investuojant gautų pajamų nereikės mokėti gyventojų pajamų mokesčio bei kitų mokesčių. Šią informaciją Jums suteiks Valstybinė mokesčių inspekcija.

Kaip atpažinti neteisėtus investavimo pasiūlymus?

Viešojoje erdvėje ar asmeniškai galite sulaukti pasiūlymų investuoti – Jums gali būti žadamas didelis uždarbis, neva neprisiimant jokios rizikos. Sulaukę tokio pasiūlymo, pirmiausia turėtumėt vadovautis trimis taisyklėmis:

 1. Neinvestuokite į produktus, kurių neišmanote – jei nesate girdėję ir nesuprantate sudėtingų investicinių produktų pavadinimų, tai ir nerizikuokite savo santaupomis. Taip besielgiantys investuotojai rizikuoja ne tik prarasti savo santaupas, bet ir įlįsti į skolas.
 2. Venkite pasiūlymų, žadančių „greitą praturtėjimą“ ir „jokios rizikos“ – tokių investicijų tiesiog nebūna ir jūs paprasčiausiai prarasite savo pinigus.
 3. Patikrinkite, ar Jums pasiūlymą investuoti pateikusi įmonė ar interneto svetainė nėra įtraukta į Lietuvos banko sudaromą „Neteisėtai finansines paslaugas siūlančių įmonių sąrašą“.
 4. Patikrinkite, ar investavimo paslaugas siūlanti įstaiga turi reikiamą licenciją – tą patikrinti galite čia.

Lietuvos bankas taip pat atkreipia dėmesį, kad virtualios valiutos negali būti laikomos investavimo priemone. Nors ši veikla nėra nelegali, tačiau ji yra neprižiūrima ir prieš priimant sprendimą įsigyti virtualiųjų valiutų, reiktų įvertinti visas su tuo susijusias rizikas. Lietuvos banko poziciją dėl virtualiųjų valiutų rasite čia.

[[#ex]]

Svarbu! Jei finansinį produktą įsigyjate naudodamiesi elektronine ar mobiliąja bankninkyste, susipažinkite su saugumo patarimais!   (695.7 KB download icon)

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-22