Lietuvos bankas

[[#ex]]

Ar aš galiu investuoti?

Investavimas – tai vienas iš asmeninių finansų valdymo žingsnių. Prieš jį žengiant, būtina tinkamai tam pasiruošti, kad nesėkmės atveju Jūs ir Jūsų šeima nepatirtų finansinių sunkumų. 

 1. Pradėkite planuoti savo pajamas ir išlaidas, o kasdienėms reikmėms visada stenkitės išleisti mažiau pinigų nei gaunate pajamų. Lėšas, kurių neišleidote kasdienėms reikmėms, skirkite taupymui ir rezervo kaupimui, o jei tuo jau pasirūpinote, tuomet galite galvoti ir apie investavimą
 2. Sukaupkite rezervą netikėtiems gyvenimo atvejams: netekus pajamų šaltinio, šių lėšų turėtų užtekti bent 6 mėn. Šis rezervas padės išgyventi finansinius sunkumus tuo atveju, jei šeimos maitintojas netektų pajamų, sunkiai susirgtų ar netektų darbingumo. Rezervas turėtų sudaryti apie 6 mėn. šeimos pajamų dydį ir jį reiktų laikyti sąskaitoje ar indėlyje, kad prireikus galėtumėt nesunkiai juo pasinaudoti. Jei turite finansinių įsipareigojimų, tuomet šis rezervas turėtų būti ir didesnis.
 3. Apdrauskite turtą, gyvybę ir (arba) sveikatą: atsitikus draudiminiam įvykiui draudimo išmokos padės apmokėti neplanuotas išlaidas. Būtina pasirūpinti svarbiausio šeimos turto apsauga, apdrausti šeimos narių, ypač šeimos maitintojo, gyvybę ir sveikatą. Tai padaryti yra itin svarbu, jei namų ūkis turi ilgalaikių finansinių įsipareigojimų, pavyzdžiui, būsto paskolą. Atsitikus nelaimei, susirgus sunkia liga ar kitaip netekus darbingumo, gyvybės ar sveikatos draudimas padės apmokėti atsiradusias dideles išlaidas.
 4. Pradėkite kaupti ilgalaikiams tikslams: būstui, pensijai ar vaikų mokslams. Šiame etape galima rinktis, ne tik akcijas ir obligacijas, bet ir kitus finansinius produktus, turinčius investavimo elementų, – pensijų arba investicinius fondus. Renkantis šiuos produktus, patariama prisiminti gyvenimo ciklo principą: investuodami pirmaisiais kaupimo metais,  galite prisiimti didesnę riziką, tačiau po kurio laiko riziką turėtumėte mažinti. Kai kurie rinkos dalyviai jau siūlo investavimo paslaugą pagal gyvenimo ciklo principą – tokiu atveju Jūsų sukauptos lėšos vėliau automatiškai būtų investuojamos į mažiau rizikingas priemones, pavyzdžiui, obligacijų fondus. 
 5. Jei po pirmų keturių žingsnių dar lieka santaupų, tuomet prasminga svarstyti, kaip šias lėšas įdarbinti, kad jos taptų papildomu pajamų šaltiniu. Investuoti verta pradėti, net ir tuo atveju, jei kiekvieną mėnesį tam  galite skirti nedidelę santaupų dalį. 
Svarbu! Investuojant reiktų nepamiršti auksinės taisyklės: kuo didesnis galimas uždarbis, tuo didesnė yra ir rizika!

 


Kur aš galėčiau investuoti?

Jei išmintingai valdote savo asmeninius finansus, esate užsitikrinęs rezervą netikėtiems gyvenimo atvejams, apsidraudęs turtą bei gyvybę ir kaupiate ilgalaikiams tikslams, o Jums vis dar lieka laisvų lėšų, galite svarstyti galimybę jas įdarbinti. 

Investuoti galite į įvairias finansines priemones:

 • akcijas;
 • obligacijas;
 • investicinių fondų vienetus;
 • su valiutomis, finansinėmis priemonėmis, tauriaisiais metalais ir prekėmis susietas išvestines finansines priemones. Šių produktų neprofesionaliems investuotojams rekomenduojame vengti – jie yra ypač sudėtingi ir rizikingi!

Investuoti galite ne tik į finansines priemones, bet ir į kitą turtą:

 • nekilnojamąjį turtą;
 • kolekcines vertybes;
 • tauriuosius metalus;
 • skolinti sutelktinio finansavimo arba tarpusavio skolinimo platformose.

Tačiau pažymėtina, kad kiekvienu atveju turite pats įvertinti prisiimamą riziką, apskaičiuoti mokėtinus mokesčius ir galimą pelną.


Kaip pasirinkti investicinę įmonę?

Jei esate neprofesionalus investuotojas, investuoti į įvairias finansines priemones (akcijas, obligacijas, investicinių fondų vienetus, taip pat išvestines finansines priemones) galite per investicines paslaugas teikiančias įmones

Kas gali teikti investicines paslaugas Lietuvoje?

 • Lietuvos banko ar kitos Europos Sąjungos (ES) valstybės narės priežiūros institucijos išduotą licenciją turinčios finansų maklerio įmonės;
 • Lietuvos banko ar kitos ES valstybės narės priežiūros institucijos išduotą licenciją turintys bankai, turintys teisę teikti investicines paslaugas;
 • Lietuvos banko išduotą licenciją turinčios finansų patarėjo įmonės;
 • Lietuvos banko leidimą turintys trečiųjų valstybių finansų maklerio įmonių Lietuvoje įsteigti filialai;
 • Lietuvoje įsteigtos valdymo įmonės – jos valdo investicinius fondus, šiuos fondus platina pačios arba jų pasirinkti platintojai, taip pat gali būti platinami kitose ES valstybėse narėse įsteigtų fondų vienetai. 

Patikrinti, ar investicines paslaugas siūlanti ir teikianti įmonė turi reikiamą licenciją, galite Lietuvos banko interneto svetainėje.

Svarbu! Prieš investuodami būtinai patikrinkite, ar investicines paslaugas siūlanti ir teikianti įmonė turi licenciją ir ar nėra įtraukta į neteisėtai finansines paslaugas teikiančių įmonių sąrašus. Būkite itin budrūs sulaukę pasiūlymų investuoti telefonu ar internetu – jų geriau vengti, kaip ir tokių, kurie žada didžiulę grąžą ir jokios rizikos.

 

Kaip pasirinkti investicines paslaugas teikiančią įmonę?

Investicines paslaugs teikiančios įmonės konsultuoja investuotojus, valdo jiems priklausančius finansinių priemonių portfelius, vykdo pavedimus arba juos perduoda vykdyti pavedimų vykdymo vietai – vertybinių popierių biržai arba kitai investicines paslaugas teikiančiai įmonei. Rinkdamiesi įmonę:

 • palyginkite komisinius ir turto saugojimo mokesčius;
 • palyginkite siūlomų produktų ir rinkų įvairovę;
 • pasidomėkite pačios įmonės patikimumu, rekomendacijomis ir atsiliepimais viešoje erdvėje;
 • jei nusprendėte investuoti į investicinius fondus, pasidomėkite jų rezultatais, kurie skelbiami Lietuvos banko apžvalgose.

Kokią informaciją privalo Jums pateikti investicines paslaugas teikianti įmonė?

Prieš pradėdama teikti investicines paslaugas teikianti įmonė privalo pateikti teisingą, aiškią ir neklaidinančią informaciją, kuri leistų Jums priimti pagrįstus investicinius sprendimus. Teikiamos informacijos reikalavimai yra tokie:

 • reklaminė informacija  lengvai suprantama, kad tai – reklama;
 • informacija apie sutarties sąlygas – pagrindinės Jūsų ir investicines paslaugas teikiančios įmonės teisės bei pareigos;
 • informacija apie investicines paslaugas teikiančią įmonę – bendro pobūdžio informacija apie įmonę ir jos teikiamas paslaugas, įskaitant duomenis apie jos veiklą reglamentuojančius teisės aktus ir teikiamas paslaugas;
 • informacija apie apie finansines priemones, investavimo strategijas ir pavedimų vykdymo vietas – informacija apie atitinkamų finansinių priemonių ir jų įsigijimo pobūdį, susijusius rizikos veiksnius ir sąnaudas;
 • informacija apie teikiamą investavimo rekomendaciją – informacija apie tai, ar ji atitinka nepriklausomos investavimo rekomendacijos požymius, ar teikiama atlikus išsamią ar ribotą skirtingų rūšių finansinių priemonių analizę, ar įmonė įsipareigoja periodiškai vertinti klientui rekomenduotų finansinių priemonių tolesnį tinkamumą ir informaciją apie siūlomos finansinės priemonės emitento ryšius su investicines paslaugas teikiančia įmone;
 • informacija apie sąnaudas ir mokesčius – informacija apie tiesiogines ir netiesiogines sąnaudas, paslaugai ar produktui taikomus mokesčius, įskaitant mokėtinus komisinius ir kitus mokesčius;
 • informacija apie skundų nagrinėjimą – informacija apie skundų pateikimo investicines paslaugas teikiančiai įmonei tvarką ir galimybę ginti savo teises;
 • informacija apie taikomą investicijų kompensavimo sistemą.
Svarbu! Geras investicijų konsultantas suteiks visą informaciją, kuri leidžia suprasti siūlomų paslaugų esmę ir investavimo riziką, priimti pagrįstus investicinius sprendimus, tačiau prisiminkite, kad sprendimus priimate ir rizikuojate Jūs.

 


Kokios yra investuotojo teisės?

Investicines paslaugas teikiančios įmonės gali teikti šias paslaugas:

 • teikti investavimo rekomendacijas – asmeninę konsultaciją dėl konkrečių finansinių priemonių operacijų (pirkimo, pardavimo, laikymo);
 • vykdyti kliento pavedimus – kliento lėšomis pirkti finansines priemones ar jas parduoti neteikiant konsultacijos;
 • priimti ir perduoti pavedimus – perduoti kliento pavedimus vykdymui kitai investicines paslaugas teikiančiai įmonei; 
 • platinti finansines priemones – tarpininkauti klientui įsigyjant finansines priemones jų išleidimo metu.
 • valdyti finansinių priemonių portfelį – įmonės nuožiūra valdyti kliento portfelį, į kurio sudėtį įeina viena ar daugiau finansinių priemonių, pagal individualų kliento pavedimą.

Jūsų, kaip investuotojo, teisės ir apsauga Jūsų ir investicines paslaugas teikiančių įmonių bendradarbiavimas apibrėžtas Finansinių priemonių rinkų įstatyme. Jame nustatytos šios investicines paslaugas teikiančių įmonių pareigos:

 • investicines paslaugas teikiančios įmonės privalo vengti interesų konfliktų, visuomet veikti geriausiais Jūsų interesais, vykdyti kliento pavedimus geriausiomis klientui sąlygomis, saugoti Jūsų turimas finansines priemones ir pinigines lėšas;
 • investicijų konsultantas privalo Jums atskleisti visą su Jums teikiamomis paslaugomis susijusią informaciją apie įmonę, siūlomas paslaugas, produktus ir investavimo strategijas, su produkto įsigijimu, laikymu ir pardavimu susijusius mokesčius bei kitus atskaitymus ir pavedimų vykdymo vietas;
 • investicijų konsultantas privalo informuoti, ar teikiama investavimo rekomendacija atitinka nepriklausomos investavimo rekomendacijos požymius, ar įmonė įsipareigoja periodiškai vertinti klientui rekomenduotų finansinių priemonių tolesnį tinkamumą, taip pat siūlomos finansinės priemonės emitento ryšius su investicines paslaugas teikiančia įmone;
 • investicijų konsultantas turi suteikti Jums profesionalią konsultaciją ir, išsiaiškinęs Jūsų poreikius, pasiūlyti tik konkrečiai Jums tinkamus produktus bei paslaugas;
 • investicijų konsultantas turi aiškiai nurodyti visas su įsigyjamu produktu susijusias rizikas;
 • teikiant finansinių priemonių portfelio paslaugą investicijų konsultantas privalo Jus informuoti, jeigu portfelio vertė sumažėja daugiau nei 10 proc.;
 • investicines paslaugas teikiančios įmonės privalo nagrinėti klientų skundus.

Svarbu! Jei manote, kad investicines paslaugas teikianti įmonė veikė nesąžiningai ir dėl to Jūs patyrėte nuostolių. Jūs turite teisę kreiptis į Lietuvos banką dėl skundo nagrinėjimo. Daugiau informacijos apie ginčų nagrinėjimo tvarką rasite Lietuvos banko interneto svetainėje.

Svarbu! Dauguma fizinių asmenų turėtų būti priskiriami neprofesionaliųjų investuotojų kategorijai, todėl Jums, kaip neprofesionaliam investuotojui, paslaugas teikianti įmonė privalo taikyti aukščiausio lygio apsaugos priemones.


Kokius mokesčius teks mokėti?

Jei nusprendėte investuoti į finansines priemones, pasidomėkite, kokius mokesčius Jūs turėsite mokėti investicines paslaugas teikiančiai įmonei ir kitiems tarpininkams ar investicijų saugotojams, nes įvairūs mokesčiai ir atskaitymai turės įtakos Jūsų investicijų vertei.

Jie gali būti kelių rūšių:

 • mokesčiai, taikomi įsigyjant investicinius produktus - įmonės ir kitų tarpininkų taikomi komisiniai ir operacijų mokesčiai, valiutos keitimo ir kiti mokesčiai;
 • su įsigyjamais produktais susiję mokesčiai – investicijų valdymo, sėkmės, įsigijimo ir išpirkimo mokesčiai ir pan.;
 • investicinės sąskaitos atidarymo ir joje esančių finansinių priemonių i piniginių lėšų saugojimo ir apskaitos mokesčiai;
 • mokesčiai valstybei - investuojant gautos pajamos gali būti apmokestinamos gyventojų pajamų bei kitais mokesčiais. Šią informaciją Jums gali suteikti Valstybinė mokesčių inspekcija.

Kaip atpažinti neteisėtus investavimo pasiūlymus?

Viešojoje erdvėje ar asmeniškai galite sulaukti pasiūlymų investuoti – Jums gali būti žadamas didelis uždarbis, neva neprisiimant jokios rizikos. Sulaukę tokio pasiūlymo, pirmiausia turėtumėt vadovautis trimis taisyklėmis:

 1. Neinvestuokite į produktus, kurių neišmanote – jei nesate girdėję ir nesuprantate sudėtingų investicinių produktų pavadinimų, tai ir nerizikuokite savo santaupomis. Taip besielgiantys investuotojai rizikuoja prarasti ne tik savo santaupas, bet ir pasiskolintas lėšas.
 2. Venkite pasiūlymų, žadančių „greitą praturtėjimą“ ir „jokios rizikos“ – tokių investicijų tiesiog nebūna ir jūs paprasčiausiai prarasite savo pinigus.
 3. Patikrinkite, ar Jums pasiūlymą investuoti pateikusi įmonė ar interneto svetainė nėra įtrauktos į Lietuvos banko sudaromą Neteisėtai finansines paslaugas siūlančių įmonių sąrašą.
 4. Lietuvos banko interneto svetainėje patikrinkite, ar investavimo paslaugas siūlanti įstaiga turi reikiamą licenciją. 

Lietuvos bankas taip pat atkreipia dėmesį, kad virtualus turtas nelaikytinas finansine priemone reguliacine prasme. Nors tarpininkavimas ir prekyba virtualiu turtu nėra nelegali, tačiau ji yra neprižiūrima ir prieš priimant sprendimą investuoti į virtualųjį turtą, reiktų įvertinti visas su tuo susijusias rizikas. Lietuvos banko poziciją dėl virtualiųjų valiutų galite rasti čia.


Sudėtinių palūkanų efektas

2023 m. tiriant Lietuvos gyventojų finansinį raštingumą, nustatyta, kad tik apie 30 proc. respondentų teisingai gebėjo apskaičiuoti sudėtines palūkanas. Štai koks klausimas buvo pateiktas respondentams:

Įsivaizduokite, kad į sąskaitą įmokėjote 1 000 Eur su 3 proc. garantuota metinių palūkanų norma. Į sąskaitą neatliekate jokių kitų mokėjimų ir iš jos nepasiimate  pinigų. Kiek pinigų būtų Jūsų sąskaitoje pirmųjų metų pabaigoje, jei į tą sąskaitą būtų įmokėtos palūkanos?

Tikriausiai nesunku suskaičiuoti, kad palūkanos po pirmųjų metų sudarytų 30 Eur ir metų pabaigoje savo sąskaitoje turėtumėte iš viso 1 030 Eur.

O kiek pinigų būtų Jūsų sąskaitoje po penkerių metų, jei iš sąskaitos nepasiiminėtumėte pinigų?

a) daugiau negu 1 150 Eur

b) lygiai 1 150 Eur

c) mažiau negu 1 150 Eur

 

Apskaičiuokime: uždirbant po 30 Eur kasmet penkerius metus yra 150 Eur. Tačiau tuo atveju, jei iš sąskaitos pinigų neėmėte, Jums buvo skaičiuojamos ir sumokamos palūkanos ir už kasmet gautas palūkanas! Taigi teisingas atsakymas yra a.

Štai tai ir vadinama sudėtinių palūkanų efektu!

Panagrinėkime šį pavyzdį išsamiau.

Taigi, investavę 1 000 Eur metams su 3 proc. garantuotų metinių palūkanų (pavyzdžiui, padedate indėlį ar perkate skolos vertybinių popierių), po metų uždirbsite 30 Eur, ir sąskaitoje turėsite 1 030 Eur. Iš sąskaitos pinigų neatsiimate ir visą šią sumą vėl investuojate.

Taigi, dar po metų uždirbsite jau ne 30 Eur, bet 30,9 Eur (nes palūkanos skaičiuojamos ne tik už 1 000 Eur, bet ir už jau uždirbtus 30 Eur). Ir vėl neatsiimate nė euro, taigi antrųjų metų pabaigoje jau turite 1 060,9 Eur. Tarkime, su ta pačia palūkanų norma investuojate vėl ir vėl – pavyzdžiui, 40 metų.

Ar žinote, kiek, taip elgdamiesi, turėsite po 40 metų? Ogi 3 262,06 Eur (Jūsų investuota 1 000 Eur suma padidės daugiau nei tris kartus)! Vis dėlto, jei palūkanų neinvestuotumėte (t. y. palūkanas atsiimtumėte ir, pavyzdžiui, laikytumėte kitoje sąskaitoje arba taupyklėje, o investuotumėte tik tą patį 1 000 Eur), tai po 40 metų turėtumėte iš viso 2 200 Eur (t. y. tik du kartus daugiau).

Lentelėje ir paveiksle pavaizduoti ir palyginti abu šie variantai: vienu atveju pasinaudojant sudėtinių palūkanų efektu (investuojant ir gautas palūkanas), kitu atveju tiesiog kasmet investuojant tik 1 000 Eur (o uždirbtas palūkanas kaupiant taupyklėje).

Metai

Investuojant ir uždirbtas palūkanas, Eur

Investuojant tik pradinę sumą (palūkanų neinvestuojant), Eur

1 metų pradžia

                             1 000,00

                             1 000,00

1 metų pabaiga

                             1 030,00

                             1 030,00

2 metų pabaiga

                             1 060,90

                             1 060,00

3 metų pabaiga

                             1 092,73

                             1 090,00

4 metų pabaiga

                             1 125,51

                             1 120,00

5 metų pabaiga

                             1 159,28

                             1 150,00

...

 ...

 ...

39 metų pabaiga

                             3 167,05

                             2 170,00

40 metų pabaiga

                             3 262,06

                             2 200,00

Sudėtinės ir paprastos palūkanos: palyginimas

Pastaba: pradinė suma – 1 000 Eur.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2024-04-24
XLSX

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-04-24