Lietuvos bankas

Kredito įstaigų daromų užklausų kredito registre skaičius

Fiziniai asmenys Juridiniai asmenys

Šaltinis: Lietuvos banko Paskolų rizikos duomenų bazė.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2020-09-24

Šaltinis: Lietuvos banko Paskolų rizikos duomenų bazė.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2020-09-24

Kredito įstaigos, norėdamos sužinoti informaciją apie klientą, pavyzdžiui, kokie jo esami skoliniai įsipareigojimai, kreipiasi į kredito registrą (Lietuvos banko Paskolų rizikos duomenų bazę), darydami užklausą. Violetine spalva žymimi stulpeliai atvaizduoja asmenų skaičių, apie kurių įsipareigojimus nebuvo rasta informacijos kredito registre, žalia spalva – asmenys, kurie turi bent vieną paskolą, įtrauką į kredito registrą.

Kredito įstaigų ir privačiojo ne finansų sektoriaus pasirašytų naujų sutarčių vertė, 14 dienų slankusis vidurkis

Namų ūkiai Ne finansų įmonės

Šaltinis: Lietuvos banko Paskolų rizikos duomenų bazė.

Sudaryta sutartis nebūtinai reiškia, kad sutartyje nurodyta suma yra išmokėta. Pašalintos stambios vertės (didesnės kaip 30 mln. Eur) sutartys. Paskutinės savaitės duomenys yra preliminarūs.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2020-09-24

Šaltinis: Lietuvos banko Paskolų rizikos duomenų bazė.

Sudaryta sutartis nebūtinai reiškia, kad sutartyje nurodyta suma yra išmokėta. Pašalintos stambios vertės (didesnės kaip 30 mln. Eur) sutartys. Paskutinės savaitės duomenys yra preliminarūs.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2020-09-24

Kredito įstaigų ir privačiojo ne finansų sektoriaus pasirašytų naujų sutarčių vertė

Šaltinis: Lietuvos banko Paskolų rizikos duomenų bazė.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2020-09-24

 
 

Naujų paskolų ne finansų  įmonėms susitarimų* sumų  srautas per mėnesį

Šaltinis: Lietuvos bankas.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2021-03-02

* Naujos paskolos ir paskolos, kurių sąlygos buvo persvarstytos.

 Naujų paskolų namų ūkiams susitarimų* sumų srautas per mėnesį

 

Šaltinis: Lietuvos bankas.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2021-03-02

* Naujos paskolos ir paskolos, kurių sąlygos buvo persvarstytos.

 

  Naujų paskolų palūkanų normos

Šaltinis: Lietuvos bankas.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2021-03-02

  Paskolų portfelio metinis augimo tempas

Šaltinis: Lietuvos bankas.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2021-03-02

   Namų ūkiams suteiktų paskolų, kurių sąlygos buvo persvarstytos, srautas per mėnesį

Šaltinis: Lietuvos bankas.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2021-03-02

    Namų ūkiams suteiktų naujų paskolų srautas per mėnesį

Šaltinis: Lietuvos bankas.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2021-03-02

      Ne finansų įmonėms sutektų naujų paskolų ir paskolų, kurių sąlygos buvo persvarstytos, srautas per mėnesį

Šaltinis: Lietuvos bankas.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2021-03-02

  Naujų paskolų ne finansų įmonėms susitarimų* sumų pagal dydį srautas per mėnesį

Šaltinis: Lietuvos bankas.

Paskutinė duomenų atnaujinimo data: 2021-03-02

* Naujos paskolos ir paskolos, kurių sąlygos buvo persvarstytos. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-02