Lietuvos bankas

Siekdami padidinti grynųjų pinigų pasiūlos sistemos efektyvumą Lietuvoje ir optimizuoti grynųjų pinigų tvarkymo procesus, 2015 m. pradėjome įgyvendinti Grynųjų pinigų apyvartos pertvarkymo projektą. Jo tikslas – pertvarkyti grynųjų pinigų tvarkymo procesą Lietuvos banke ir dalį grynųjų pinigų tvarkymo funkcijų perduoti šalies grynųjų pinigų tvarkytojams.

[[#ex]]

Plačiau apie pertvarką

2015 m. inicijavome viešą diskusiją su grynųjų pinigų pasiūlos sistemos dalyviais – bankais, pinigų pervežimo įmonėmis ir kitais rinkos dalyviais. Diskusijos metu apsvarstytos priemonės, kurios padėtų surasti optimalų sprendimą, leidžiantį suderinti Lietuvos banko ir grynųjų pinigų pasiūlos sistemos dalyvių interesus teikiant grynųjų pinigų pasiūlą ir padėtų Lietuvoje sukurti tinkamiausią grynųjų pinigų ciklo modelį.

Siekdami padidinti grynųjų pinigų pasiūlos sistemos efektyvumą, nuo 2016 liepos 1 d. įgyvendinome šiuos pakeitimus:

  • Lietuvos banke pradėjo veikti Grynųjų pinigų departamentas vietoje buvusios Grynųjų pinigų tarnybos. Struktūra pakeista įgyvendinant vieną iš Lietuvos banko strateginių tikslų ir siekių – padidinti grynųjų pinigų pasiūlos sistemos efektyvumą. Pokyčiai buvo reikalingi, kadangi su grynųjų pinigų tvarkymu ir jų saugojimu susijusių operacijų apimtis sumažėjo tiek dėl vykdomos šioje srityje reformos, tiek dėl euro įvedimo.
  • Naujasis departamentas pradėjo tikrinti, ar grynųjų pinigų tvarkytojai tinkamai tvarko pinigus, jis tikrina, ar jų į apyvartą išleidžiami eurai yra tikri ir nesusidėvėję, tinkami apyvartai. Plačiau...
  • Įsigaliojo nauja bankų kasinio aptarnavimo Lietuvos banke tvarka. Stambinamos išduodamų ir priimamų eurų minimalios pakuotės, trumpinamas bankų aptarnavimo laikas, diegiamos kitos grynųjų pinigų ciklą optimizuojančios priemonės. Be to, šalies grynųjų pinigų tvarkytojams sudaromos sąlygos teikti eurų monetų pakavimo ritinėliais paslaugą.
  • Vilniuje paslaugos gyventojams sutelktos vienoje kasoje (vietoje anksčiau veikusių dviejų). Sostinėje, Žirmūnų g. 151, veikia klientams patogesnė, atnaujinta Lietuvos banko kasa. Peržiūrėjus visuomenei teikiamas paslaugas, vienų paslaugų apimtis išplėsta, kitų – susiaurinta. Plačiau apie Lietuvos banko kasose teikiamas paslaugas čia.
  • Siekiant visuomenei sudaryti palankesnes sąlygas įsigyti numizmatinių vertybių, planuojama, kad 2017 m. pavasarį pradės veikti elektroninė parduotuvė.

[[#ex]]

Viešos diskusijos dokumentai

Grynųjų pinigų pasiūlos sistemos pertvarka

Dokumentas viešai diskusijai (atsisiųsti (646.5 KB download icon))

Atsakymų apibendrinimas (atsisiųsti (221.9 KB download icon))

Suinteresuotųjų šalių atsakymai:

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-28