Mokėjimo įstaigos licencija

Nr. 20 Data 2012-06-14
Įmonės informacija
Pavadinimas UAB NomuPay Europe
Įmonės kodas 300110581
Sprendimo priėmėjas
Lietuvos banko valdyba
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
mokėjimo operacijos, įskaitant lėšų, esančių mokėjimo sąskaitoje, atidarytoje mokėjimo paslaugų vartotojo mokėjimo paslaugų teikėjo arba kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, pervedimą: tiesioginio debeto pervedimai, įskaitant vienkartinius tiesioginio debeto pervedimus, mokėjimo operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone ir (arba) kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus 2021-07-01 03-112 Lietuvos banko valdyba
mokėjimo inicijavimo paslaugas 2021-07-01 03-112 Lietuvos banko valdyba
sąskaitos informacijos paslaugas 2021-07-01 03-112 Lietuvos banko valdyba
pinigų perlaidos 2012-06-14 03-129 Lietuvos banko valdyba
mokėjimo priemonių išleidimas ir (arba) gaunamų mokėjimų apdorojimas; 2012-06-14 03-129 Lietuvos banko valdyba

VILNIUS