Lietuvos bankas
Tipas
Sprendimo priėmimo data
Iš viso rezultatų 227
Finansų rinkos dalyvis arba asmuo, kuriam taikyta poveikio priemonė Finansų rinkos dalyvio tipas Sprendimo priėmimo data Poveikio priemonės skyrimo teisinis pagrindas Poveikio priemonė
UAB "Credit Consulting Services" Vartojimo kredito davėjas 2013-06-11 Vartojimo kredito įstatymo 23 straipsnis

Įspėjimas

UAB "Credit Consulting Services" Vartojimo kredito davėjas 2015-06-01 Vartojimo kredito įstatymo 23 straipsnis Išbraukti iš viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo
UAB „Creditstar Lithuania" Vartojimo kredito davėjas 2013-06-11 Vartojimo kredito įstatymo 23 straipsnis

Įspėjimas

UAB „Creditstar Lithuania" Vartojimo kredito davėjas 2016-02-22 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis

Bauda: 138 €

UAB „Creditstar Lithuania" Vartojimo kredito davėjas 2016-02-22 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis

Bauda: 138 €

UAB „Creditstar Lithuania" Vartojimo kredito davėjas 2016-09-12 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis

Bauda: 737 €

UAB „Creditstar Lithuania" Vartojimo kredito davėjas 2018-07-16 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 1 dalis

Bauda: 340 €

UAB "deVere E-Money" Elektroninių pinigų įstaiga 2019-07-22 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2018 m. liepos 31 d.) 22 straipsnio 1 dalies 1 punktas, Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo (redakcija, galiojanti nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d.) 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir neteisingos informacijos apie klientų lėšų likučius, laikomus kredito įstaigose, teikimas

Įspėjimas

Bauda: 21600 €

UAB ,,Dovre Forvaltning" Valdymo įmonė 2014-04-29 Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 4 straipsnio 4 dalis, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 22 dalis ir kiti patikrinimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai

Bauda: 14481 €

UAB ,,Dovre Forvaltning" Valdymo įmonė 2016-07-11 Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 14 straipsnio 2 dalies pažeidimas.

Įspėjimas

UAB ,,Elotus" Mokėjimo įstaiga, Mokėjimo įstaigos tarpininkas 2016-01-18 Mokėjimo įstaigų įstatymo 8 straipsnio 5 dalis ir Reikalavimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovams ir tarpininko valdymo organų nariams ir pranešimo apie elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovus pateikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 238, 14 ir 16 punktai

Įspėjimas

UAB „˜˜Finansų bitė“ Elektroninių pinigų įstaigos tarpininkas, Tarpusavio skolinimo platformos operatorius, Vartojimo kredito davėjas 2017-10-02 Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 2 straipsnio 4 dalis ir 20 dalis, 8 straipsnio 1 dalis, 11 straipsnio 2 dalies 4 punktas ir 7 punktas, 11 straipsnio 4 dalis ir 8 dalis, 17 straipsnio 1 dalis, 21 straipsnio 2 dalies 2 punktas, 21(1) straipsnio 6 dalis, 25(3) straipsnio 5 dalies 6 punktas ir 6 dalis bei Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2016 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 03-12, 12, 14 ir 17 punktai.

Bauda: 176 €

UAB „˜˜Finansų bitė“ Elektroninių pinigų įstaigos tarpininkas, Tarpusavio skolinimo platformos operatorius, Vartojimo kredito davėjas 2017-06-12 Vartojimo kredito įstatymo 17 straipsnio 1 dalis, 25(3) straipsnio 6 dalis

Bauda: 176 €

UAB FMĮ ,,Orion securities" Finansų maklerio įmonė 2016-05-30 Finansinių priemonių rinkų įstatymo 13 straipsnio 1, 3-5 dalys, 14 straipsnio 1 dalis, 22 straipsnio 1 dalis, Finansų maklerio įmonių veiklos organizavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 03-158, 27 punktas, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 9 dalis, 11 straipsnio 4 ir 5 dalys, Investicinių paslaugų teikimo ir klientų pavedimų priėmimo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 03-157, 62,65, 67, 72, 74 punktai ir kiti patikrinimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai

Įspėjimas

UAB FMĮ ,,Orion securities" Finansų maklerio įmonė 2015-11-09 Finansinių priemonių rinkų įstatymo 62 straipsnio 2 dalies 1 punktas

Bauda: 20000 €

UAB ,,INVL Asset Management" Valdymo įmonė 2019-05-14 Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/565 Nr. 2017/565 44 straipsnio 4 dalies d punktas ir 60 straipsnio 2 dalies c, d, e punktai; Finansinių priemonių rinkų įstatymo (redakcija, galiojusi nuo 2007 m. vasario 8 d. iki 2018 m. birželio 14 d.) 13 straipsnio 2 dalis, 22 straipsnio 1, 2 dalys; Finansinių priemonių rinkų įstatymo (redakcija, galiojanti nuo 2018 m. birželio 15 d.) 16 straipsnio 2 dalis, 28 straipsnio 1 dalis ir 29 straipsnio 1, 4, 12 dalys, 31 straipsnio 1 ir 3 dalys; Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo (redakcija, galiojusi nuo 2012 m. liepos 1 d. iki 2019 m. sausio 31 d.) 11 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktai, 24 straipsnio 4 dalis, 25 straipsnio 1 dalis; Kolektyvinio investavimo subjektų prospekto ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumento turinio ir pateikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 03-150 (redakcija, galiojusi nuo 2012 m. liepos 21 d. iki 2019 m. vasario 20 d.), 7.6 papunktis, 26 punktas; Valdymo įmonių veiklos organizavimo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 03-144 (redakcija, galiojusi nuo 2012 m. liepos 20 d. iki 2019 m. vasario 20 d.), 82 punktas, 142 punktas, 154.2 ir 154.9 papunkčiai

Įspėjimas

Bauda: 140000 €

UAB "Kreedex" Kredito, susijusio su nekilnojamuoju turtu, davėjas 2018-09-17 Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo 25 straipsnio 1 dalis

Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)

UAB „Largo grupė“ Vartojimo kredito davėjas 2015-02-23 Vartojimo kredito įstatymo 23 straipsnis Laikinai išbraukti iš viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo
UAB „Largo grupė“ Vartojimo kredito davėjas 2015-06-01 Vartojimo kredito įstatymo 23 straipsnis Išbraukti iš viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo
UAB „LATEKO LIZINGAS“ Vartojimo kredito davėjas 2014-04-15 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis

Bauda: 4489 €

UAB „LATEKO LIZINGAS“ Vartojimo kredito davėjas 2016-05-23 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis

Bauda: 514 €

UAB „LATEKO LIZINGAS“ Vartojimo kredito davėjas 2016-03-07 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis

Bauda: 11000 €

UAB „Minibank“  Vartojimo kredito davėjas 2016-02-29 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis

Bauda: 422 €

UAB „mogo LT“ Vartojimo kredito davėjas 2017-01-23 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis

Bauda: 44094 €

UAB „mogo LT“ Vartojimo kredito davėjas 2018-09-24 Vartojimo kredito įstatymo 17 straipsnio 1-3 dalys, 19 straipsnio 2 punktas ir 21 straipsnio 2 dalies 2 punktas

Bauda: 3238 €

1 ... 4 5 6 7 8 9 10