Lietuvos bankas
Tipas
Sprendimo priėmimo data
Iš viso rezultatų 228
Finansų rinkos dalyvis arba asmuo, kuriam taikyta poveikio priemonė Finansų rinkos dalyvio tipas Sprendimo priėmimo data Poveikio priemonės skyrimo teisinis pagrindas Poveikio priemonė
AUGA group, AB Emitentas 2016-10-24 Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsnis

Įspėjimas

AUGA group, AB Emitentas 2013-02-19 Vertybinių popierių įstatymo 21 straipsnio 5 dalis, 41 straipsnio 2 dalis

Įspėjimas

BIGBANK AS filialas Bankas 2018-02-01 Vartojimo kredito įstatymo 2 straipsnio 20 dalis, 11 straipsnio 4 dalis, 11 straipsnio 8 dalis ir 19 straipsnio 2 punktas

Įspėjimas

BIGBANK AS filialas Bankas 2014-04-24 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 1 dalis; Vartojimo kredito gavėjų mokumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2013 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. 3-62, 7.3, 18.1 papunkčiai, 11, 16 punktai

Įspėjimas

BnP Finance, UAB Vartojimo kredito davėjas 2014-06-17 Vartojimo kredito įstatymo 4 straipsnio 1 dalis

Bauda: 2896 €

BnP Finance, UAB Vartojimo kredito davėjas 2015-09-21 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis

Bauda: 3500 €

BnP Finance, UAB Vartojimo kredito davėjas 2016-01-11 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis, 11 straipsnio 8 dalis

Bauda: 4488 €

BnP Finance, UAB Vartojimo kredito davėjas 2016-02-22 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis

Bauda: 1578 €

Centro kredito unija Kredito unija 2014-06-17 Kredito unijų įstatymo 51 straipsnis, 9 straipsnio 8 ir 12 dalys, Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 2 dalis, 12 straipsnio 1 dalis, Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 149, 5.2 ir 6.1 papunkčiai

Įspėjimas

„COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP“, akcinė draudimo bendrovė Draudikas 2019-02-14 2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/35, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo 13 straipsnio 1 dalies b punktas, 16 straipsnio 1 dalis; Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo 5 straipsnio 1 dalis.

Bauda: 20000 €

EDRAUDA, UADBB Draudimo tarpininkas 2014-06-10 Draudimo įstatymo 164 straipsnio 6 dalis, Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 2 dalis, 12 straipsnio 1 dalis, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 4 straipsnio 1 dalis, 15 straipsnio 9 dalis

Bauda: 2896 €

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Draudikas 2017-10-10 Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 98 straipsnio 2 ir 9 dalys.

Įspėjimas

ERGO Life Insurance SE Draudikas 2014-08-28 Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo 9 straipsnio 1 dalis, 3 dalies 4 ir 5 punktai, 4 dalies 1 punktas, 46 straipsnio 5 dalis, Pensijų kaupimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalis, Privalomų nurodymų dėl asmenų, ketinančių sudaryti gyvybės draudimo sutartį, poreikių nustatymo, siūlomo produkto tinkamumo vertinimo ir informavimo apie gyvybės draudimo sutarties sąlygas, patvirtintų Draudimo priežiūros komisijos 2010 m. birželio 1 d. nutarimu Nr. N-196, 7, 9-12 punktai

Bauda: 28962 €

Galperin UAB Elektroninių pinigų įstaiga 2018-10-15 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 21 straipsnio 1 dalis (redakcija, galiojusi iki 2018 m. liepos 31 d.) ir Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalis (redakcija, galiojanti nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d.)

Įspėjimas

Galperin UAB Elektroninių pinigų įstaiga 2019-03-05 Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2018 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. 241-236 „Dėl poveikio priemonės taikymo Galperin, UAB“ rezoliucinės dalies 2 punktas (privalomas nurodymas ne vėliau kaip nuo 2018 m. gruodžio 31 d. vykdyti nuosavo kapitalo reikalavimus), Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 13 straipsnio 10 dalis, 15 straipsnio 1 dalis, 16 straipsnio 1 dalis, 24 straipsnio 3 dalis, Finansų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 1 punktas

Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)

IĮ "Aujama-credit" Vartojimo kredito davėjas 2012-06-13 Vartojimo kredito įstatymo 4 straipsnio 1 dalis

Įspėjimas

IPF Digital Lietuva, UAB Vartojimo kredito davėjas 2013-06-11 Vartojimo kredito įstatymo 23 straipsnis

Įspėjimas

IPF Digital Lietuva, UAB Vartojimo kredito davėjas 2016-01-25 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis ir 11 straipsnio 8 dalis

Bauda: 30000 €

IPF Digital Lietuva, UAB Vartojimo kredito davėjas 2016-03-07 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis

Bauda: 11000 €

IPF Digital Lietuva, UAB Vartojimo kredito davėjas 2014-12-16 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis, 11 straipsnio 8 dalis ir 17 straipsnio 2 dalis

Bauda: 4489 €

IPF Digital Lietuva, UAB Vartojimo kredito davėjas 2014-09-02 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 1 dalis ir 11 straipsnio 8 dalis

Bauda: 4489 €

IPF Digital Lietuva, UAB Vartojimo kredito davėjas 2014-09-02 Vartojimo kredito įstatymo 4 straipsnio 1 dalis

Bauda: 8689 €

IPF Digital Lietuva, UAB Vartojimo kredito davėjas 2014-02-11 Vartojimo kredito įstatymo 4 straipsnio 1 dalis

Bauda: 4489 €

IPF Digital Lietuva, UAB Vartojimo kredito davėjas 2015-06-08 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis

Bauda: 500 €

IPF Digital Lietuva, UAB Vartojimo kredito davėjas 2012-11-27 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis

Įspėjimas

1 2 3 4 5 ... 10