Valdymo įmonės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos leidimas

Nr. 16 Data 2018-09-03
Įmonės informacija
Pavadinimas UAB ,,Verslo angelų fondo valdymas“
Įmonės kodas 304822925
Sprendimo priėmėjas
Priežiūros tarnybos direktorius
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
valdyti kolektyvinio investavimo subjektus, įsteigtus pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą 2018-09-03 241-199 Priežiūros tarnybos direktorius

VILNIUS