Valdymo įmonės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos leidimas

Nr. 4 Data
Įmonės informacija
Pavadinimas UAB ,,Mundus", turto valdymo bendrovė
Įmonės kodas 303305451
Sprendimo priėmėjas
Lietuvos banko valdyba
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
valdyti kolektyvinio investavimo subjektus, įsteigtus pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą 2014-12-23 03-338 Lietuvos banko valdyba

VILNIUS