Valdymo įmonės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos leidimas

Nr. 31 Data 2022-06-21
Įmonės informacija
Pavadinimas UAB Reverest Fund Management
Įmonės kodas 305954100
Sprendimo priėmėjas
Finansų rinkos priežiūros komitetas
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
valdyti kolektyvinio investavimo subjektus, įsteigtus pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą 2022-06-21 441-125 Finansų rinkos priežiūros komitetas

VILNIUS