Draudimo veiklos licencija

Nr. 17 Data 2005-03-15
Įmonės informacija
Pavadinimas AB "Lietuvos draudimas"
Įmonės kodas 110051834
Sprendimo priėmėjas
Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
privalomasis draudimas
statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų, statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas 2017-01-05 03-02 Lietuvos banko valdyba
statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas 2015-06-15 03-101 Lietuvos banko valdyba
kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo laidavimo privalomasis draudimas 2015-01-15 03-3 Lietuvos banko valdyba
geležinkelio įmonių (vežėjų) ir įmonių, kurios naudojasi viešąja geležinkelių infrastruktūra, privalomasis civilinės atsakomybės draudimas 2014-02-25 03-29 Lietuvos banko valdyba
transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas 2005-03-15 N-57 Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija
statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas 2005-03-15 N-57 Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija
biomedicininio tyrimo užsakovo ir pagrindinio tyrėjo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas 2005-03-15 N-57 Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija
savanoriškasis draudimas
sausumos transporto priemonių, išskyrus geležinkelio transporto priemones, draudimas 2005-03-15 N-57 Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija
laivų (jūrų ir vidaus vandenų) draudimas 2005-03-15 N-57 Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija
laidavimo draudimas 2005-03-15 N-57 Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija
geležinkelio transporto priemonių draudimas 2005-03-15 N-57 Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija
finansinių nuostolių draudimas 2005-03-15 N-57 Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija
draudimas nuo nelaimingų atsitikimų 2005-03-15 N-57 Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija
draudimas ligos atvejui 2005-03-15 N-57 Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija
turto (išskyrus Draudimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 3, 4, 5, 6 ir 7 punktus) draudimas nuo gaisro ar gamtinių jėgų 2005-03-15 N-57 Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija
turto draudimas nuo kitų rizikų (išskyrus Draudimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 8 punktą) 2005-03-15 N-57 Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija
bendrosios civilinės atsakomybės draudimas 2005-03-15 N-57 Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija
vežamų krovinių draudimas 2005-03-15 N-57 Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija
skraidymo aparatų draudimas 2005-03-15 N-57 Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija
su laivų (jūrų ir vidaus vandenų) valdymu susijusios civilinės atsakomybės draudimas 2005-03-15 N-57 Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija
su skraidymo aparatų valdymu susijusios civilinės atsakomybės draudimas 2005-03-15 N-57 Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija
su sausumos transporto priemonių valdymu susijusios civilinės atsakomybės draudimas 2005-03-15 N-57 Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija

VILNIUS