Mokėjimo įstaigos licencija

Nr. 46 Data 2019-04-25
Įmonės informacija
Pavadinimas UAB “Remit Choice Limited”
Įmonės kodas 304861465
Sprendimo priėmėjas
Lietuvos banko valdyba
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
pinigų perlaidos 2019-04-25 03-92 Lietuvos banko valdyba

VILNIUS