Mokėjimo įstaigos licencija

Nr. 44 Data 2019-03-26
Įmonės informacija
Pavadinimas UAB Best Finance
Įmonės kodas 304885975
Sprendimo priėmėjas
Lietuvos banko valdyba
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
pinigų perlaidos 2019-03-26 03-71 Lietuvos banko valdyba

VILNIUS