Mokėjimo įstaigos licencija

Nr. 42 Data 2019-02-14
Įmonės informacija
Pavadinimas ValorPay, UAB
Įmonės kodas 304881005
Sprendimo priėmėjas
Lietuvos banko valdyba
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
mokėjimo operacijos, įskaitant lėšų, esančių mokėjimo sąskaitoje, atidarytoje mokėjimo paslaugų vartotojo mokėjimo paslaugų teikėjo arba kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, pervedimą: tiesioginio debeto pervedimai, įskaitant vienkartinius tiesioginio debeto pervedimus, mokėjimo operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone ir (arba) kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus 2019-02-14 03-49 Lietuvos banko valdyba
pinigų perlaidos 2019-02-14 03-49 Lietuvos banko valdyba
mokėjimo priemonių išleidimas ir (arba) gaunamų mokėjimų apdorojimas; 2019-02-14 03-49 Lietuvos banko valdyba

VILNIUS