Centrinės kredito unijos licencija

Nr. 84 Data 2017-12-21
Įmonės informacija
Pavadinimas Jungtinė centrinė kredito unija
Įmonės kodas 304739874
Sprendimo priėmėjas
Europos Centrinis Bankas
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimas iš neprofesionalių rinkos dalyvių 2017-12-21 ECB/SSM/2017-LT/1 Europos Centrinis Bankas
elektroninių pinigų leidimas 2017-12-21 ECB/SSM/2017-LT/1 Europos Centrinis Bankas
paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus įmokėti į mokėjimo sąskaitą, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos 2017-12-21 ECB/SSM/2017-LT/1 Europos Centrinis Bankas
paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus išimti iš mokėjimo sąskaitos, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos 2017-12-21 ECB/SSM/2017-LT/1 Europos Centrinis Bankas
sąskaitos informacijos paslaugas 2017-12-21 ECB/SSM/2017-LT/1 Europos Centrinis Bankas
mokėjimo operacijos, kai mokėjimo paslaugų vartotojui lėšos suteiktos pagal kredito liniją: tiesioginio debeto pervedimai, įskaitant vienkartinius tiesioginio debeto pervedimus, mokėjimo operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone ir (arba) kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus 2017-12-21 ECB/SSM/2017-LT/1 Europos Centrinis Bankas
mokėjimo priemonių išleidimas ir (arba) gaunamų mokėjimų apdorojimas; 2017-12-21 ECB/SSM/2017-LT/1 Europos Centrinis Bankas
pinigų perlaidos 2017-12-21 ECB/SSM/2017-LT/1 Europos Centrinis Bankas
mokėjimo inicijavimo paslaugas 2017-12-21 ECB/SSM/2017-LT/1 Europos Centrinis Bankas
mokėjimo operacijos, įskaitant lėšų, esančių mokėjimo sąskaitoje, atidarytoje mokėjimo paslaugų vartotojo mokėjimo paslaugų teikėjo arba kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, pervedimą: tiesioginio debeto pervedimai, įskaitant vienkartinius tiesioginio debeto pervedimus, mokėjimo operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone ir (arba) kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus 2017-12-21 ECB/SSM/2017-LT/1 Europos Centrinis Bankas

VILNIUS