Valdymo įmonės, veikiančios pagal Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymą, licencija

Nr. 4 Data 2017-11-13
Įmonės informacija
Pavadinimas UAB "Modus Asset Management"
Įmonės kodas 302790959
Sprendimo priėmėjas
Priežiūros tarnybos direktorius
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
valdyti informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus, įskaitant profesionaliesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus 2017-11-13 241-201 Priežiūros tarnybos direktorius

VILNIUS