Elektroninių pinigų įstaigos licencija

Nr. 14 Data 2017-09-28
Įmonės informacija
Pavadinimas UAB "NIUM EU"
Įmonės kodas 304548794
Sprendimo priėmėjas
Lietuvos banko valdyba
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
elektroninių pinigų leidimas 2017-09-28 03-160 Lietuvos banko valdyba
elektroninių pinigų platinimas ir išpirkimas 2017-09-28 03-160 Lietuvos banko valdyba
pinigų perlaidos 2017-09-28 03-160 Lietuvos banko valdyba
mokėjimo operacijos, įskaitant lėšų, esančių mokėjimo sąskaitoje, atidarytoje mokėjimo paslaugų vartotojo mokėjimo paslaugų teikėjo arba kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, pervedimą: tiesioginio debeto pervedimai, įskaitant vienkartinius tiesioginio debeto pervedimus, mokėjimo operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone ir (arba) kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus 2017-09-28 03-160 Lietuvos banko valdyba
mokėjimo priemonių išleidimas ir (arba) gaunamų mokėjimų apdorojimas; 2017-09-28 03-160 Lietuvos banko valdyba
paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus išimti iš mokėjimo sąskaitos, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos 2017-09-28 03-160 Lietuvos banko valdyba

VILNIUS