Valdymo įmonės, veikiančios pagal Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymą, licencija

Nr. 3 Data 2017-10-02
Įmonės informacija
Pavadinimas UAB ,,INVL Asset Management"
Įmonės kodas 126263073
Sprendimo priėmėjas
Priežiūros tarnybos direktorius
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
konsultuoti investavimo į finansines priemones klausimais 2017-10-02 241-173 Priežiūros tarnybos direktorius
valdyti profesinių pensijų fondus 2017-10-02 241-173 Priežiūros tarnybos direktorius
priimti ir perduoti pavedimus dėl finansinių priemonių 2017-10-02 241-173 Priežiūros tarnybos direktorius
valdyti valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondus 2017-10-02 241-173 Priežiūros tarnybos direktorius
valdyti kitų asmenų finansinių priemonių portfelius 2017-10-02 241-173 Priežiūros tarnybos direktorius
valdyti papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondus 2017-10-02 241-173 Priežiūros tarnybos direktorius
valdyti informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus, įskaitant profesionaliesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus 2017-10-02 241-173 Priežiūros tarnybos direktorius
saugoti ir tvarkyti kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar akcijas 2017-10-02 241-173 Priežiūros tarnybos direktorius

VILNIUS