Elektroninių pinigų įstaigos licencija

Nr. 13 Data 2017-09-12
Įmonės informacija
Pavadinimas UAB "Elektroninių mokėjimų agentūra"
Įmonės kodas 136031358
Sprendimo priėmėjas
Lietuvos banko valdyba
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
elektroninių pinigų leidimas 2017-09-12 03-143 Lietuvos banko valdyba
pinigų perlaidos 2017-09-12 03-143 Lietuvos banko valdyba
mokėjimo operacijos, įskaitant lėšų, esančių mokėjimo sąskaitoje, atidarytoje mokėjimo paslaugų vartotojo mokėjimo paslaugų teikėjo arba kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, pervedimą: tiesioginio debeto pervedimai, įskaitant vienkartinius tiesioginio debeto pervedimus, mokėjimo operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone ir (arba) kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus 2017-09-12 03-143 Lietuvos banko valdyba
elektroninių pinigų platinimas ir išpirkimas 2017-09-12 03-143 Lietuvos banko valdyba

VILNIUS