Valdymo įmonės, veikiančios pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos licencija

Nr. VĮK-020 Data 2012-06-14
Įmonės informacija
Pavadinimas UAB „Synergy finance“
Įmonės kodas 301439551
Sprendimo priėmėjas
Lietuvos banko valdyba
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
valdyti kolektyvinio investavimo subjektus, įsteigtus pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą 2013-11-14 03-182 Lietuvos banko valdyba
valdyti kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektus 2015-04-09 03-47 Lietuvos banko valdyba
konsultuoti investavimo į finansines priemones klausimais 2012-06-14 03-130 Lietuvos banko valdyba
valdyti kitų asmenų finansinių priemonių portfelius 2012-06-14 03-130 Lietuvos banko valdyba
valdyti kolektyvinio investavimo subjektus, investuojančius į kitus kolektyvinio investavimo subjektus 2012-06-14 03-130 Lietuvos banko valdyba

VILNIUS