Valdymo įmonės, veikiančios pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos licencija

Nr. VĮK-005 Data 2004-01-09
Įmonės informacija
Pavadinimas UAB ,,INVL Asset Management"
Įmonės kodas 126263073
Sprendimo priėmėjas
Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
valdyti kolektyvinio investavimo subjektus, įsteigtus pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą 2016-10-13 03-137 Lietuvos banko valdyba
konsultuoti investavimo į finansines priemones klausimais 2004-01-09 1 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
saugoti ir tvarkyti kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar akcijas 2004-01-09 1 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
valdyti informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus, įskaitant profesionaliesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus 2004-01-09 1 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
valdyti kitų asmenų finansinių priemonių portfelius 2004-01-09 1 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
valdyti valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondus 2004-01-09 1 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
valdyti kolektyvinio investavimo subjektus, investuojančius į kitus kolektyvinio investavimo subjektus 2004-01-09 1 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
valdyti nekilnojamojo turto kolektyvinio investavimo subjektus 2004-01-09 1 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
valdyti papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondus 2004-01-09 1 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
valdyti privataus kapitalo kolektyvinio investavimo subjektus 2004-01-09 1 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
valdyti suderintuosius kolektyvinio investavimo subjektus 2004-01-09 1 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
valdyti kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektus 2004-01-09 1 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija

VILNIUS