Valdymo įmonės, veikiančios pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos licencija

Nr. VĮK-011 Data 2006-04-21
Įmonės informacija
Pavadinimas Uždaroji akcinė bendrovė Nter Asset Management
Įmonės kodas 111707985
Sprendimo priėmėjas
Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
valdyti informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus, įskaitant profesionaliesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus 2010-09-23 2K-176 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
saugoti ir tvarkyti kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar akcijas 2010-09-23 2K-176 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
valdyti nekilnojamojo turto kolektyvinio investavimo subjektus 2011-07-28 2K-143 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
konsultuoti investavimo į finansines priemones klausimais 2006-04-21 97 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
valdyti suderintuosius kolektyvinio investavimo subjektus 2006-04-21 97 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
valdyti kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektus 2006-04-21 97 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
valdyti kitų asmenų finansinių priemonių portfelius 2006-04-21 97 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
valdyti kolektyvinio investavimo subjektus, įsteigtus pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą 2014-05-08 03-72 Lietuvos banko valdyba

VILNIUS