B kategorijos finansų maklerio įmonės licencija

Nr. B110 Data 2015-11-30
Įmonės informacija
Pavadinimas UAB FMĮ ,,INVL Finasta"
Įmonės kodas 304049332
Sprendimo priėmėjas
Lietuvos banko valdyba
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
finansinių priemonių portfelio valdymas 2015-11-30 03-178 Lietuvos banko valdyba
Finansinių priemonių saugojimas, apskaita ir valdymas klientų sąskaita, įskaitant turto saugojimą ir kitas su tuo susijusias paslaugas, tokias kaip pinigų ar finansinio užstato valdymas, išskyrus vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą aukščiausiu lygiu pagal Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo VI skyrių 2015-11-30 03-178 Lietuvos banko valdyba
investavimo rekomendacijų teikimas 2015-11-30 03-178 Lietuvos banko valdyba
Investicinės paslaugos, investicinė veikla ir papildomos paslaugos, susijusios su finansinėmis priemonėmis, turtu ar kitais objektais, su kuriais yra susietos išvestinės finansinės priemonės, nurodytos Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo 3 straipsnio 15 dalies 5, 6, 7 ir 10 punktuose, su sąlyga, kad teikiamos investicinės paslaugos ar papildomos paslaugos arba vykdoma investicinė veikla yra susijusi su šiomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis 2015-11-30 03-178 Lietuvos banko valdyba
investiciniai tyrimai, finansinė analizė ar kitos bendro pobūdžio rekomendacijos, susijusios su sandoriais dėl finansinių priemonių 2015-11-30 03-178 Lietuvos banko valdyba
finansinių priemonių platinimas be įsipareigojimo jas išplatinti 2015-11-30 03-178 Lietuvos banko valdyba
pavedimų priėmimas ir perdavimas 2015-11-30 03-178 Lietuvos banko valdyba
pavedimų vykdymas klientų sąskaita 2015-11-30 03-178 Lietuvos banko valdyba
su finansinių priemonių platinimu susijusios paslaugos 2015-11-30 03-178 Lietuvos banko valdyba
suteikimas investuotojui kredito ar paskolos, kuriais naudodamasis investuotojas gali sudaryti sandorį dėl vienos ar kelių finansinių priemonių, o kreditą ar paskolą suteikianti įmonė pati dalyvauja sudarant sandorį 2015-11-30 03-178 Lietuvos banko valdyba
Pagalbinės paslaugos:
užsienio valiutos keitimo paslaugos, susijusios su investicinių paslaugų teikimu 2015-11-30 03-178 Lietuvos banko valdyba
įmonių konsultavimas kapitalo struktūros, verslo strategijos ir kitais su tuo susijusiais klausimais, taip pat patarimai ir paslaugos, susijusios su įmonių reorganizavimu ir įsigijimu 2015-11-30 03-178 Lietuvos banko valdyba

VILNIUS