B kategorijos finansų maklerio įmonės licencija

Nr. B3 Data 2016-11-29
Įmonės informacija
Pavadinimas UAB FMĮ ,,Myriad capital"
Įmonės kodas 304039352
Sprendimo priėmėjas
Lietuvos banko valdyba
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
pavedimų priėmimas ir perdavimas 2016-11-29 03-164 Lietuvos banko valdyba
finansinių priemonių platinimas be įsipareigojimo jas išplatinti 2016-11-29 03-164 Lietuvos banko valdyba
investavimo rekomendacijų teikimas 2016-11-29 03-164 Lietuvos banko valdyba
investiciniai tyrimai, finansinė analizė ar kitos bendro pobūdžio rekomendacijos, susijusios su sandoriais dėl finansinių priemonių 2016-11-29 03-164 Lietuvos banko valdyba
suteikimas investuotojui kredito ar paskolos, kuriais naudodamasis investuotojas gali sudaryti sandorį dėl vienos ar kelių finansinių priemonių, o kreditą ar paskolą suteikianti įmonė pati dalyvauja sudarant sandorį 2022-01-11 441-3 Finansų rinkos priežiūros komitetas
įmonių konsultavimas kapitalo struktūros, verslo strategijos ir kitais su tuo susijusiais klausimais, taip pat patarimai ir paslaugos, susijusios su įmonių reorganizavimu ir įsigijimu 2022-01-11 441-3 Finansų rinkos priežiūros komitetas
pavedimų vykdymas klientų sąskaita 2022-01-11 441-3 Finansų rinkos priežiūros komitetas
užsienio valiutos keitimo paslaugos, kai jos yra susijusios su investicinių paslaugų teikimu 2022-01-11 441-3 Finansų rinkos priežiūros komitetas
su finansinių priemonių platinimu susijusios paslaugos 2022-01-11 441-3 Finansų rinkos priežiūros komitetas
finansinių priemonių portfelio valdymas 2022-01-11 441-3 Finansų rinkos priežiūros komitetas
Finansinių priemonių saugojimas, apskaita ir valdymas klientų sąskaita, įskaitant turto saugojimą ir kitas su tuo susijusias paslaugas, tokias kaip pinigų ar finansinio užstato valdymas, išskyrus vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą aukščiausiu lygiu pagal Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo VI skyrių 2022-01-11 441-3 Finansų rinkos priežiūros komitetas

VILNIUS