B kategorijos finansų maklerio įmonės licencija

Nr. B084 Data 2002-11-14
Įmonės informacija
Pavadinimas Macte Invest FM AB
Įmonės kodas 122601232
Sprendimo priėmėjas
Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
suteikimas investuotojui kredito ar paskolos, kuriais naudodamasis investuotojas gali sudaryti sandorį dėl vienos ar kelių finansinių priemonių, o kreditą ar paskolą suteikianti įmonė pati dalyvauja sudarant sandorį 2002-11-14 26 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
pavedimų vykdymas klientų sąskaita 2002-11-14 26 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
pavedimų priėmimas ir perdavimas 2002-11-14 26 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
finansinių priemonių platinimas be įsipareigojimo jas išplatinti 2002-11-14 26 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
Finansinių priemonių saugojimas, apskaita ir valdymas klientų sąskaita, įskaitant turto saugojimą ir kitas su tuo susijusias paslaugas, tokias kaip pinigų ar finansinio užstato valdymas, išskyrus vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą aukščiausiu lygiu pagal Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo VI skyrių 2002-11-14 26 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
finansinių priemonių portfelio valdymas 2002-11-14 26 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
investavimo rekomendacijų teikimas 2002-11-14 26 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija

VILNIUS