Valdymo įmonės, veikiančios pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos licencija

Nr. VĮK-018 Data 2011-07-28
Įmonės informacija
Pavadinimas UAB ,,Dovre Forvaltning"
Įmonės kodas 302589746
Sprendimo priėmėjas
Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
konsultuoti investavimo į finansines priemones klausimais 2011-07-28 2K-142 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
valdyti suderintuosius kolektyvinio investavimo subjektus 2011-07-28 2K-142 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
valdyti kitų asmenų finansinių priemonių portfelius 2011-07-28 2K-142 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija

VILNIUS