Finansų patarėjo įmonės licencija

Nr. FP005 Data 2010-11-25
Įmonės informacija
Pavadinimas AJD CAPITAL, UAB
Įmonės kodas 302505239
Sprendimo priėmėjas
Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
su finansinių priemonių platinimu susijusios paslaugos 2010-11-25 2K-223 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
pavedimų priėmimas ir perdavimas 2010-11-25 2K-223 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
investavimo rekomendacijų teikimas 2010-11-25 2K-223 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
investiciniai tyrimai, finansinė analizė ar kitos bendro pobūdžio rekomendacijos, susijusios su sandoriais dėl finansinių priemonių 2010-11-25 2K-223 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
įmonių konsultavimas kapitalo struktūros, verslo strategijos ir kitais su tuo susijusiais klausimais, taip pat patarimai ir paslaugos, susijusios su įmonių reorganizavimu ir įsigijimu 2010-11-25 2K-223 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija

VILNIUS