Kredito unijos licencija

Nr. 7 Data 1996-04-18
Įmonės informacija
Pavadinimas Vilkaviškio kredito unija
Įmonės kodas 112040014
Sprendimo priėmėjas
Lietuvos banko valdyba
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
mokėjimo priemonių išleidimas ir (arba) gaunamų mokėjimų apdorojimas; 1996-04-18 95 Lietuvos banko valdyba
mokėjimo operacijos, įskaitant lėšų, esančių mokėjimo sąskaitoje, atidarytoje mokėjimo paslaugų vartotojo mokėjimo paslaugų teikėjo arba kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, pervedimą: tiesioginio debeto pervedimai, įskaitant vienkartinius tiesioginio debeto pervedimus, mokėjimo operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone ir (arba) kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus 1996-04-18 95 Lietuvos banko valdyba
pinigų perlaidos 1996-04-18 95 Lietuvos banko valdyba
mokėjimo operacijos, kai mokėjimo paslaugų vartotojui lėšos suteiktos pagal kredito liniją: tiesioginio debeto pervedimai, įskaitant vienkartinius tiesioginio debeto pervedimus, mokėjimo operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone ir (arba) kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus 1996-04-18 95 Lietuvos banko valdyba
sąskaitos informacijos paslaugas 1996-04-18 95 Lietuvos banko valdyba
paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus įmokėti į mokėjimo sąskaitą, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos 1996-04-18 95 Lietuvos banko valdyba
paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus išimti iš mokėjimo sąskaitos, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos 1996-04-18 95 Lietuvos banko valdyba
mokėjimo inicijavimo paslaugas 1996-04-18 95 Lietuvos banko valdyba
indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimas iš neprofesionalių rinkos dalyvių 1996-04-18 95 Lietuvos banko valdyba

VILNIUS