Kredito unijos licencija

Nr. 27 Data 1998-06-25
Įmonės informacija
Pavadinimas Kooperatinė bendrovė „Pilies“ kredito unija
Įmonės kodas 112044226
Sprendimo priėmėjas
Lietuvos banko valdyba
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus įmokėti į mokėjimo sąskaitą, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos 1998-06-25 115 Lietuvos banko valdyba
pinigų perlaidos 1998-06-25 115 Lietuvos banko valdyba
mokėjimo operacijos, įskaitant lėšų, esančių mokėjimo sąskaitoje, atidarytoje mokėjimo paslaugų vartotojo mokėjimo paslaugų teikėjo arba kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, pervedimą: tiesioginio debeto pervedimai, įskaitant vienkartinius tiesioginio debeto pervedimus, mokėjimo operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone ir (arba) kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus 1998-06-25 115 Lietuvos banko valdyba
indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimas iš neprofesionalių rinkos dalyvių 1998-06-25 115 Lietuvos banko valdyba
sąskaitos informacijos paslaugas 1998-06-25 115 Lietuvos banko valdyba
paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus išimti iš mokėjimo sąskaitos, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos 1998-06-25 115 Lietuvos banko valdyba
mokėjimo operacijos, kai mokėjimo paslaugų vartotojui lėšos suteiktos pagal kredito liniją: tiesioginio debeto pervedimai, įskaitant vienkartinius tiesioginio debeto pervedimus, mokėjimo operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone ir (arba) kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus 1998-06-25 115 Lietuvos banko valdyba
mokėjimo inicijavimo paslaugas 1998-06-25 115 Lietuvos banko valdyba
mokėjimo priemonių išleidimas ir (arba) gaunamų mokėjimų apdorojimas; 1998-06-25 115 Lietuvos banko valdyba

VILNIUS