Elektroninių pinigų įstaigos licencija

Nr. 5 Data 2016-11-29
Įmonės informacija
Pavadinimas Contomobile UAB
Įmonės kodas 304285884
Sprendimo priėmėjas
Lietuvos banko valdyba
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
mokėjimo inicijavimo paslaugas 2020-01-30 03-17 Lietuvos banko valdyba
mokėjimo operacijos, kai mokėjimo paslaugų vartotojui lėšos suteiktos pagal kredito liniją: tiesioginio debeto pervedimai, įskaitant vienkartinius tiesioginio debeto pervedimus, mokėjimo operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone ir (arba) kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus 2020-01-30 03-17 Lietuvos banko valdyba
paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus išimti iš mokėjimo sąskaitos, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos 2020-01-30 03-17 Lietuvos banko valdyba
sąskaitos informacijos paslaugas 2020-01-30 03-17 Lietuvos banko valdyba
mokėjimo priemonių išleidimas ir (arba) gaunamų mokėjimų apdorojimas; 2016-11-29 03-162 Lietuvos banko valdyba
mokėjimo operacijos, įskaitant lėšų, esančių mokėjimo sąskaitoje, atidarytoje mokėjimo paslaugų vartotojo mokėjimo paslaugų teikėjo arba kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, pervedimą: tiesioginio debeto pervedimai, įskaitant vienkartinius tiesioginio debeto pervedimus, mokėjimo operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone ir (arba) kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus 2016-11-29 03-162 Lietuvos banko valdyba
elektroninių pinigų platinimas ir išpirkimas 2016-11-29 03-162 Lietuvos banko valdyba
elektroninių pinigų leidimas 2016-11-29 03-162 Lietuvos banko valdyba
pinigų perlaidos 2016-11-29 03-162 Lietuvos banko valdyba

VILNIUS