Elektroninių pinigų įstaigos licencija

Nr. 7 Data 2017-01-05
Įmonės informacija
Pavadinimas Neo Finance, AB
Įmonės kodas 303225546
Sprendimo priėmėjas
Lietuvos banko valdyba
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
sąskaitos informacijos paslaugas 2020-05-14 03-63 Lietuvos banko valdyba
mokėjimo inicijavimo paslaugas 2018-10-30 03-203 Lietuvos banko valdyba
paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus įmokėti į mokėjimo sąskaitą, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos 2017-01-05 03-3 Lietuvos banko valdyba
pinigų perlaidos 2017-01-05 03-3 Lietuvos banko valdyba
mokėjimo priemonių išleidimas ir (arba) gaunamų mokėjimų apdorojimas; 2017-01-05 03-3 Lietuvos banko valdyba
paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus išimti iš mokėjimo sąskaitos, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos 2017-01-05 03-3 Lietuvos banko valdyba
mokėjimo operacijos, kai mokėjimo paslaugų vartotojui lėšos suteiktos pagal kredito liniją: tiesioginio debeto pervedimai, įskaitant vienkartinius tiesioginio debeto pervedimus, mokėjimo operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone ir (arba) kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus 2017-01-05 03-3 Lietuvos banko valdyba
elektroninių pinigų platinimas ir išpirkimas 2017-01-05 03-3 Lietuvos banko valdyba
elektroninių pinigų leidimas 2017-01-05 03-3 Lietuvos banko valdyba
mokėjimo operacijos, įskaitant lėšų, esančių mokėjimo sąskaitoje, atidarytoje mokėjimo paslaugų vartotojo mokėjimo paslaugų teikėjo arba kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, pervedimą: tiesioginio debeto pervedimai, įskaitant vienkartinius tiesioginio debeto pervedimus, mokėjimo operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone ir (arba) kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus 2017-01-05 03-3 Lietuvos banko valdyba

VILNIUS