Mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licencija

Nr. 16 Data
Įmonės informacija
Pavadinimas AB "Informacinio verslo paslaugų įmonė"
Įmonės kodas 123043773
Sprendimo priėmėjas
Lietuvos banko valdyba
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
pinigų perlaidos 2016-10-13 03-139 Lietuvos banko valdyba

VILNIUS