Mokėjimo įstaigos licencija

Nr. 15 Data 2012-02-02
Įmonės informacija
Pavadinimas UAB ,,Victum"
Įmonės kodas 147058673
Sprendimo priėmėjas
Lietuvos banko valdyba
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
pinigų perlaidos 2012-02-02 03-30 Lietuvos banko valdyba

VILNIUS