Mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licencija

Nr. 3 Data 2011-04-28
Įmonės informacija
Pavadinimas UAB "ASHBURN International"
Įmonės kodas 111637661
Sprendimo priėmėjas
Lietuvos banko valdyba
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
pinigų perlaidos 2011-04-28 03-68 Lietuvos banko valdyba

VILNIUS