Mokėjimo įstaigos licencija

Nr. 59 Data 2024-02-12
Įmonės informacija
Pavadinimas Alter Domus Agency Services Europe, UAB
Įmonės kodas 305900152
Sprendimo priėmėjas
Lietuvos banko valdyba
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
pinigų perlaidos 2024-02-12 03-25 Lietuvos banko valdyba

VILNIUS