Mokėjimo įstaigos licencija

Nr. 58 Data 2023-10-23
Įmonės informacija
Pavadinimas Windcave Limited UAB
Įmonės kodas 306090623
Sprendimo priėmėjas
Lietuvos banko valdyba
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
mokėjimo priemonių išleidimas ir (arba) gaunamų mokėjimų apdorojimas; 2023-10-23 03-156 Lietuvos banko valdyba

VILNIUS