Mokėjimo įstaigos licencija

Nr. 8 Data 2011-05-19
Įmonės informacija
Pavadinimas UAB ,,Viena sąskaita"
Įmonės kodas 300530005
Sprendimo priėmėjas
Lietuvos banko valdyba
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
pinigų perlaidos 2011-05-19 03-91 Lietuvos banko valdyba

VILNIUS