Mokėjimo įstaigos licencija

Nr. 57 Data 2022-07-28
Įmonės informacija
Pavadinimas Pay by B UAB
Įmonės kodas 305736742
Sprendimo priėmėjas
Lietuvos banko valdyba
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
sąskaitos informacijos paslaugas 2022-07-28 03-118 Lietuvos banko valdyba
mokėjimo inicijavimo paslaugas 2022-07-28 03-118 Lietuvos banko valdyba

VILNIUS