Specializuoto banko licencija

Nr. 9 Data 2022-04-29
Įmonės informacija
Pavadinimas Finora Bank UAB
Įmonės kodas 305156796
Sprendimo priėmėjas
Europos Centrinis Bankas
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimas iš neprofesionalių rinkos dalyvių 2022-04-29 LIC-2021-0023 - ECB-SSM-2022-LT-4 Europos Centrinis Bankas
paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus įmokėti į mokėjimo sąskaitą, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos 2022-04-29 LIC-2021-0023 - ECB-SSM-2022-LT-4 Europos Centrinis Bankas
paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus išimti iš mokėjimo sąskaitos, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos 2022-04-29 LIC-2021-0023 - ECB-SSM-2022-LT-4 Europos Centrinis Bankas
mokėjimo operacijos, įskaitant lėšų, esančių mokėjimo sąskaitoje, atidarytoje mokėjimo paslaugų vartotojo mokėjimo paslaugų teikėjo arba kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, pervedimą: tiesioginio debeto pervedimai, įskaitant vienkartinius tiesioginio debeto pervedimus, mokėjimo operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone ir (arba) kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus 2022-04-29 LIC-2021-0023 - ECB-SSM-2022-LT-4 Europos Centrinis Bankas
elektroninių pinigų platinimas ir išpirkimas 2022-04-29 LIC-2021-0023 - ECB-SSM-2022-LT-4 Europos Centrinis Bankas
mokėjimo priemonių išleidimas ir (arba) gaunamų mokėjimų apdorojimas; 2022-04-29 LIC-2021-0023 - ECB-SSM-2022-LT-4 Europos Centrinis Bankas
pinigų perlaidos 2022-04-29 LIC-2021-0023 - ECB-SSM-2022-LT-4 Europos Centrinis Bankas
sąskaitos informacijos paslaugas 2022-04-29 LIC-2021-0023 - ECB-SSM-2022-LT-4 Europos Centrinis Bankas
elektroninių pinigų leidimas 2022-04-29 LIC-2021-0023 - ECB-SSM-2022-LT-4 Europos Centrinis Bankas
mokėjimo operacijos, kai mokėjimo paslaugų vartotojui lėšos suteiktos pagal kredito liniją: tiesioginio debeto pervedimai, įskaitant vienkartinius tiesioginio debeto pervedimus, mokėjimo operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone ir (arba) kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus 2022-04-29 LIC-2021-0023 - ECB-SSM-2022-LT-4 Europos Centrinis Bankas

VILNIUS