Valdymo įmonės, veikiančios pagal Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymą, licencija

Nr. 6 Data 2022-04-05
Įmonės informacija
Pavadinimas UAB ,,CAPITALICA ASSET MANAGEMENT"
Įmonės kodas 304234719
Sprendimo priėmėjas
Finansų rinkos priežiūros komitetas
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
valdyti informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus, įskaitant profesionaliesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus 2022-04-05 441-70 Finansų rinkos priežiūros komitetas

VILNIUS