Mokėjimo įstaigos licencija

Nr. 22 Data 2013-04-18
Įmonės informacija
Pavadinimas UAB ,,WoraPay"
Įmonės kodas 302308715
Sprendimo priėmėjas
Lietuvos banko valdyba
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
pinigų perlaidos 2013-04-18 03-79 Lietuvos banko valdyba

VILNIUS