Mokėjimo įstaigos licencija

Nr. 4 Data 2011-05-05
Įmonės informacija
Pavadinimas UAB ,,Elotus"
Įmonės kodas 166403298
Sprendimo priėmėjas
Lietuvos banko valdyba
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
pinigų perlaidos 2011-05-05 03-85 Lietuvos banko valdyba

VILNIUS