Mokėjimo įstaigos licencija

Nr. 55 Data 2021-04-29
Įmonės informacija
Pavadinimas Autopay Europe, UAB
Įmonės kodas 305268539
Sprendimo priėmėjas
Lietuvos banko valdyba
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
sąskaitos informacijos paslaugas 2021-04-29 03-78 Lietuvos banko valdyba
mokėjimo inicijavimo paslaugas 2021-04-29 03-78 Lietuvos banko valdyba

VILNIUS