Mokėjimo įstaigos licencija

Nr. 54 Data 2021-04-01
Įmonės informacija
Pavadinimas ArcaPay UAB
Įmonės kodas 305689591
Sprendimo priėmėjas
Lietuvos banko valdyba
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
pinigų perlaidos 2021-04-01 03-66 Lietuvos banko valdyba

VILNIUS